Návrhem učitele Marka Velechovského se zabýval odbor správy majetku města a na svém posledním jednání také zastupitelé. Ti zatím návrh neschválili kvůli tomu, že ani přes opakovanou urgenci se nepodařilo získat souhlas autorů vlastnických práv.

Pokud by se to v budoucnu podařilo, pak by v pojmenování uličky po Járovi Cimrmanovi neviděl problém ani starosta Tomáš Mach. Jedná se o napůl slepou uličku vedoucí od Tyršovy ulice směrem ke sportovištím za školou Tyršova a k hasičskému hřišti.

Návrhem se zabýval odbor správy městského majetku. „Konzultovali jsme to to s právním zástupcem města, se kterým jsme se shodli, že je třeba získat souhlas vlastníků autorských práv. Bohužel ani přes opakovanou urgenci jsme tento souhlas neobdrželi,“ řekl vedoucí zmíněného odboru Jiří Konhefr. Rada proto doporučila návrh na pojmenování této zatím bezejmenné ulice neschválit, což se na konci projednávaného bodu také stalo.

Cimrman v řadě měst

K pojmenování ulic, náměstí či nábřeží došlo v poslední době v řadě měst i obcí. Například v Olomouci, Roztokách u Prahy, Brně, Staré Huti, Horšovském Týnu či obci Homole. Některé z nich vyjmenoval zastupitel Pavel Fojtík, který informaci spojil s dotazem. „Vzhledem k tomu, kolik města a obcí už tato pojmenování má, neměl by být neřešitelný problém získat souhlas majitelů autorských práv. Chci se tedy zeptat, jestli je vůle ze strany rady města po získání souhlasu uličku takto pojmenovat,“ uvedl Fojtík.

Na dotaz odpověděl starosta Tomáš Mach. „Za mě chybí získat pouze autorská práva, nic jiného. Takže za mě určitě ano,“ konstatoval starosta. K němu se připojil i místostarosta Bořek Černý. „Já jsem byl povinen tento návrh předložit zastupitelům v přiměřené době, protože se tu o tom bavíme už od loňského roku. Samozřejmě se budeme nadále snažit autorská práva získat. Když se to podaří, třeba i panu Velechovskému, tak nemáme problém to předložit třeba hned do následujícího zastupitelstva,“ řekl Černý.

Čtvrtinový souhlas

Marek Velechovský má souhlas od Davida Smoljaka, ovšem od dalších třech osob vlastnících autorská práva zatím nikoliv. „Já vás osobně žádám, abyste nám se získáním souhlasu pomohl. Pokud by se vám podařilo získat souhlas od všech, říkám tady za nás, že s návrhem není problém,“ doplnil starosta.

S návrhem na pojmenování ulice Járy da Cimrmana přišel loni v listopadu pedagog Marek Velechovský. Svůj záměr popsal v otevřeném dopise zastupitelům. „Přijde mi, že charakter této uličky/neuličky přesně odpovídá charakteru neexistujícího génia. A paradoxně touto bezejmennou uličkou denně projdou stovky lidí. Tak by si jméno už asi zasloužila,“ komentoval svůj návrh nymburský pedagog.

Přímo v otevřeném dopise adresovaném všem zastupitelům na podporu pojmenování uličky přikládá i několik argumentů. „Ulička je využívána školou pro cestu na hasičské hřiště, žáci i pedagogové tudy chodí do budovy, nemluvě o obyčejných Nymburácích i turistech. Díky charakteru této ulice se tato cesta/necesta skvěle hodí k osobnosti neexistujícího mistra,“ napsal Velechovský.

Mezi dalšími argumenty pak zmiňuje lepší orientaci místních obyvatel a možnost vzdát poctu nejen fiktivnímu géniovi, ale také skutečným lidem. „Město tím zároveň vzdá poctu nejen mistrovi Cimrmanovi, ale především reálným lidem, kteří za ním stojí a tuto poctu si rozhodně zaslouží, neboť jsou mnohaletou oporou české kultury,“ uvedl nymburský učitel.