Zásadní revitalizace je rozdělena podobně jako dříve na drahelickém sídlišti do pěti etap, které budou prováděny postupně. Vzniknou tak nové povrchy silnic, nová parkovací místa, ale i nové prostory se zelení, dětská hřiště a další mobiliář patřící neodmyslitelně k sídlišti.