Na výměně potrubí se pracuje od dubna, hotovo by mělo být do konce září. Ale provoz bude zajištěn již od začátku září tak, aby bylo možné spustit vytápění v případě, že počasí nebo odběratelé si to vyžádají.

Letošní projekt teplárny se skládá ze dvou částí. „Za prvé je to náhrada posledního parovodu, který spojuje naše dva hlavní zdroje výroby tepla. Je to potrubí, spojující dva nejvyšší komíny, na sídlišti a ten v areálu ŽOS Nymburk. Za druhé se jedná o celou síť zásobující Jankovice. V minulosti jsme tak velkou akci rozdělovali do několika etap podle jednotlivých větví rozvodů, ale teď máme hned několik důvodů, udělat to najednou. Vím, že zrovna v této době se to obyvatelům Jankovic určitě zdá jinak, ale za pár týdnů to skončí a bude hotovo na mnoho let dopředu,“ uvedl ředitel Thermoservisu Marek Michl.

Rozkopané ulice, různé můstky, železné přejezdy pro auta, pásky, kam nesmíte, přesekané kořeny zde vysazených stromů. To vše budí u obyvatel sídliště rozpaky. Někteří si stěžují na stavební firmu, někteří přímo do Thermoservisu. „Přijímáme hodně stížností, ale stavební firma výrazně více. Některé se nám daří vysvětlovat a mnoho lidí nakonec přistupuje k věci s pochopením,“ říká Michl.

„Docela nerad bych přišel o modřín, sám jsem ho před domem vysadil,“ bojí se například Ivoš Vejtruba. „Je to dlouhé, komplikovaně musím chodit do své provozovny. Chápu ale, že se to musí udělat, bojím se o některé stromy,“ řekla další obyvatelka Jankovic, která v Sadové provozuje stříhání psů. Podle Michla některé stromy rostou v ochranném pásmu stávajícího potrubí a možnost, že bude muset dojít k jejich odstranění, tu existuje po celou dobu, ať už z důvodu případné poruchy původního potrubí nebo z důvodu právě takovéto výměny. „Za velice důležitou okolnost považuji fakt, že v příštím roce začne zásadní revitalizace Jankovic včetně úpravy zeleně, kde se počítá i s náhradou některých stromů na jiných místech,“ doplnil ředitel Michl.

Rozvody v Jankovicích jsou již z 80. let minulého století, parovod je z roku 2000. Životnost současných horkovodních rozvodů tepla je uváděna jako minimálně 30 let, předpokládá se však, že ta skutečná bude ještě delší. Některé staré potrubí vypadá opravdu v žalostném shnilém stavu. Přičíst k tomu lze i hodně závad v loňském roce. Často netekla teplá voda. „V minulém roce závad přibylo a mnozí obyvatelé Nymburka to zaznamenali. Dovolím si to zhodnotit tak, že k výměně dochází v nejvyšší čas,“ přiznává Michl.

Celý projekt bude stát přibližně 50 milionů korun. Pro odběratele to bude znamenat dvě věci. Příznivý dopad do nákladů na vytápění domů, a to hned ze dvou důvodů: dojde ke snížení ztrát v rozvodech a snížení nákladů na opravy. Pak je to bezporuchový provoz nových rozvodů po dobu několika desetiletí. „Jinak řečeno, výkopy z důvodu potřeby oprav rozvodů tepla obyvatelé Jankovic dlouho neuvidí, a to si po letošním létě opravdu zaslouží,“ zklidňuje občany Michl.

Jak již bylo zmíněno, lidé si často stěžují na práci stavební firmy. Není s ní spokojen ani Thermoservis. „Situace je ale složitější v tom, že naším dodavatelem celého projektu je společnost EVČ, která si na zemní práce najala místní firmu. Na spolupráci s firmou EVČ si nemohu vůbec stěžovat, montážní práce na potrubí probíhají velice dobře, jsme spokojeni jak s rychlostí, tak i s kvalitou," vysvětlil Michl.

Se zemními pracemi je to výrazně horší. „Je třeba říct, že stavba je to velice komplikovaná, v průběhu její realizace se objevuje hodně nečekaných problémů, které musí firma řešit,“ uvedl Michl.

Blíží se čas, kdy postupně jednotlivé domy budou přepojovány na nové rozvody a budou zde instalovány nové předávací stanice. To bude v praxi znamenat i přerušení dodávek teplé vody. „Lidé byli informování již dříve. Každý dům bude informován o přesném termínu, vždy minimálně týden dopředu. Co se týká stavebních zemních prací, tak si troufám říct, že to nejhorší již mají Jankovičtí za sebou, v tomto týdnu proběhne dílčí tlaková zkouška a výkopy pak začnou konečně ubývat,“ dodal ředitel teplárny.