Podle zástupců radnice ale umístění značek svůj důvod má a vedení města o jejich odstranění neuvažuje. Vedou je k tomu zkušenosti z předchozích let, kdy auta ve vnitroblocích ničila zeleň a parkovala tak, že by bránila případnému zásahu záchranným složkám například při požáru.

Abychom vysvětlili celou situaci, je nutné si umístění značek popsat. Vnitroblokem rozumíme prostranství mezi zadními vchody bytových domů, kde jsou po revitalizaci nové trávníky, vysazené keře, ale také třeba hrací prvky a dětská hřiště. Měla by to být pro místní klidová odpočinková zóna. Do vnitrobloků se člověk dostane buď zadními východy jednotlivých domů, nebo bočními chodníky v rozích z venkovních ulic.

Právě na rozích ještě před vjezdem do vnitroboků jsou všude rozmístěny značky o zákazu vjezdu. Poměrně úzké cesty, kterými by ale auto projelo, pak vedou dovnitř, kde po pár krocích opět na každém ze čtyř rohů narazíme na další značku, tentokrát se zákazem stání a doplňkovou tabulkou informující o nástupních požárních plochách. Tyto značky v zóně zeleně se zákazy stání jsou části místních trnem v oku.

Nedává to smysl

Jako první se s kritikou ještě na konci loňského roku ozval místní obyvatel Václav Krejčík, profesí soudce. "To přece nedává žádný smysl. Pokud je před vjezdem značka zákaz vjezdu, proč je o kus dál značka zákaz stání? K čemu tam je? Vždyť tam žádné auto nemá dojet. Jednak je úplně zbytečná a jednak kazí výhled na celý vnitroblok," vysvětluje Krejčík důvody, proč se mu umístění značek ve vnitroblocích nelíbí.

Zástupci radnice však oponují, že i značky uvnitř bloků své opodstatnění mají. Zejména vzhledem k tomu, že v rámci revitalizace byly přesunuty požární nástupní plochy právě do vnitrobloků, zatímco předtím byla takto označena místa u hlavních vchodů venku z ulice. Kvůli špatnému parkování pak často hasiči neměli tyto plochy přístupné. A právě jejich přístupnost mají pomoci zajistit i značky uvnitř vnitrobloků. "V rámci úpravy parkovišť a celkového řešení veřejného prostoru došlo tedy k přesunutí požárních nástupních ploch do vnitrobloků a jejich označení je požadováno," uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Jenže to je vysvětlení týkající se nástupních požárních ploch, proti němuž místní nic nenamítají. Zlobí se především kvůli značce zákazu stání. "Mně to připadá, že z nás tak trochu dělají blbce. Tady je opravdu možné všechno a popravdě mě takový nesmysl ani nepřekvapil," stěžuje si další z místních Petr Adamec. Jenže i pro to má radnice zdůvodnění. V minulosti do vnitrobloků často vjížděla auta a svým parkováním ničila zeleň a celé prostory.

Právě jako důrazné varování proti těmto neukázněným řidičům mají působit diskutované značky se zákazem stání. "Vyznačení zákazu vjezdu do vnitrobloků byl projednaný a odsouhlasený požadavek města, a to jako ochrana majetku a společenských hodnot nás všech. Nedovolené parkování je bohužel problémem na více místech města," doplnila mluvčí radnice.

Kdo má pravdu?

Tedy sečteno a podtrženo: z hlediska přísné logiky jsou samotné zákazy stání uvnitř vnitrobloků nadbytečné kvůli předchozím značkám zákazu vjezdu a teoreticky by k těmto značkám kromě výjimečných situací nikdy žádné auto dojet nemělo.

Z pohledu města jde však o zesílenou prevenci posílenou o zkušenosti z předchozích let, kdy první zákazová značka nemusí všechny motoristy odradit do cesty do vnitrobloku. A také usnadní práci strážníkům a policistům při řešení a dokazování případných přestupků. Dopravní inspektorát se současným značením nemá problém. Umístění značek schválil v navržené podobě.