„Již jsou nainstalované dřevěné herní prvky dětského hřiště,“ uvedl místostrosta Bořek Černý. Hřiště je navrženo pro všechny generace a zahrnuje i parkové úpravy. Účelem stavby je vytvoření příjemného místa nejen pro sportování, ale i relaxaci. V původním záměru je i vytvoření místa, kde se mohou konat společná setkání sousedů například u grilu.

Časový postup stavebních prací v rámci celé revitalizace bude pokračovat v příštím roce, kdy dojde také na obnovu vnitrobloků a zeleně. Okolní Sadová ulice je již vydlážděná a v současné době dláždí ulici Jasmínovou. Obrubníky jsou osazené také v části vnitrobloku v Topolové ulici a v jedné ze spojovacích komunikací ve vnitrobloku mezi ulicemi Jasmínová a Růžová.

Vánoční strom byl v úterý ráno uříznut v Seleticích a převezen na nymburské náměstí, kde byl vztyčen a zajištěn.
VIDEO: Jak se vám líbí? Vánoční strom dorazil na nymburské náměstí

Stavební ruch v této části sídliště neutichne ani příští rok, po Novém roce se pracovníci soustředí především na vnitrobloky v Topolové ulici a mezi Růžovou a Jasmínovou ulicí. Na jaře 2022 zahájí výsadbu zeleně. Na celém sídlišti se zazelená 150 nových stromů v ulicích a 52 ve vnitroblocích.

Projekt revitalizace Jankovic je podobně jako na vedlejším starém sídlišti rozdělen na několik částí – celkem na pět etap. Právě probíhající druhá etapa zahrnuje rekonstrukci Jasmínové ulice a části Sadové ulice, vnitrobloky v části Topolové ulice a mezi ulicemi Jasmínová a Růžová, včetně přilehlých chodníků a cest. V rámci stavebních úprav postupně dochází k výměně povrchu vozovky, vybudování potřebných parkovacích stání, chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Úpravy na klidový park se dočká i první ze dvou jankovických vnitrobloků.