S pitnou vodou není legrace, jak se mohli přesvědčit v minulých dnech občané pražských Dejvic a Bubenče. Jaká je kvalita vody na Nymbursku? Nehrozí zdejším občanům také nebezpečí, že 
z vodovodních kohoutků poteče znečištěná voda?

Nymburský deník se zajímal o zajišťování kvality vody v Nymburce a o to, jak se eliminuje nebezpečí znečištění pitné vody. Problematiku osvětlil Miloš Petera, předseda představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk (VAK).

Nymbursko má několik zdrojů pitné vody, ale ten centrální je v Poděbradech, mezi Labem a dálnicí. Ze surové vody, která se tady čerpá z podzemí, se odstraňují dvě základní složky, železo a mangan. Úpravna vody v Poděbradech prošla před dvěma lety rekonstrukcí za více než 200 milionů korun a voda, která odtud vychází, má podle Miloše Petery velmi dobrou kvalitu.

Dalším mezistupněm úpravy je ozonizace, jíž se odstraňují biologické nečistoty, které podle všeho byly příčinou problémů v Praze. Dále pak se do potrubí dodává chlór, který garantuje nezávadnost vody.

„V současné době jednáme 
o tom, že bychom chtěli na řadech použít UV lampy, to je zařízení, které odstraňuje právě mikroorganismy a mělo by nahradit chlór. Tím by se zlepšila chuť vody," přibližuje Miloš Petera záměr společnosti.

Problém ovšem spatřuje 
v tom, že vodovodní sítě jsou rozsáhlé a leckde staré, s nánosy, které mohou v budoucnu způsobovat různé formy znečištění.
Jinou komplikaci někdy způsobují odběratelé, kteří propojí svůj zdroj s centrálním vodovodem a v případě vyššího tlaku v jejich potrubí teče tato voda do centrálního systému. Pokud je závadná, problém je na světě.

Kontrolním orgánem kvality vody je hygienická stanice, která sleduje kvalitu vody nezávisle na měření, která provádí VAK. Výsledky těchto měření zveřejňuje VAK na svých internetových stránkách.

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že 
o kvalitu vody na Nymbursku je velmi dobře postaráno. Může se tu přese všecko přihodit něco podobného jako nedávno v Praze?

„Podle zveřejněných informací se v Praze do systému dostala voda ze starého potrubí, která tam dlouhodobě stála. Nevím, zda je to pravda, ale musím říct, že nikdy není nic stoprocentní. My minimalizujeme rizika znečištění pitné vody a tou neustálou kontrolou se snažíme, aby pitná voda byla kvalitní. Myslím si, že současný systém, jak je nastavený tady v Nymburce, je na velmi dobré úrovni, takže občané mohou být v klidu," říká Miloš Petera.