Káně se spustila přímo na dvorek plný slepic slepic a kachen, kde se pokusila si něco ulovit. Netrvalo dlouho a část slepic i kachen se do káně pustila s cílem odehnat nebezpečného útočníka. Káně tak nakonec skončila zcela vysílená a zablácená uprostřed dvorku. „Naštěstí majitelé drůbeže neváhali a rozhodli se ihned káni pomoci. U nás již dostala náležitou péči, očištění peří a vydatnou výživu. Její rehabilitace však nějakou dobu potrvá,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Podobných příběhů zažili zvířecí záchranáři z Poděbrad nepřeberné množství. Loňský rok byl v mnoha ohledech rekordní. Stanicí prošlo 2 229 živočichů, kteří se ocitli v různých nesnázích. Což je o 410 více než v roce předchozím. Největší procento zahrnula mláďata, celkem 897 jedinců. 747 zvířat bylo zraněno, 338 bylo vysíleno, 121 muselo být odchyceno, 62 živočichů prodělalo infekci, 27 bylo otráveno. Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní (348), poštolka obecná (147), ježek východní (108) nebo vrabec domácí (105). Vypuštěno bylo 1 399 zvířat (62,8 %).

Do volné přírody se podařilo vrátit několik zajímavých druhů například dva bukáčky malé, sovy pálené, racka chechtavého, lelka lesního, křečka polního nebo motáka lužního, kterého stále sledují pomocí GPS lokátoru. Za celý rok pro zvířata najezdili 38 555 kilometrů.

Smutným rekordem je nejnižší počet návštěvníků, především školáků, kteří však nemohli dorazit ze známých důvodů. „Tato situace byla pro nás nová a o to více smutnější. I přes tyto komplikace jsme ale cítili velkou podporu od našich dlouhodobých dárců, sponzorů, obcí, měst i kraje,“ konstatoval Luboš Vaněk.