Posílení stávajícího zdroje mělké zvodně, čerpání pitné vody 
z bazální křídové zvodně, čerpání z hlubokého vrtu v podniku Kovona, posílení zdroje 
z hlubokého vrtu na druhém břehu Labe nebo napojení na okolní vodárenské zdroje. To je pět možností, jak do budoucna řešit pitnou vodu v Lysé nad Labem, které vyplynuly ze studie provedené Výzkumným ústavem vodohospodářským z března tohoto roku. Za posledních půl roku totiž ve městě kolísá množství dusičnanů v pitné vodě.

Každá z variant vyžaduje řádné průzkumy. Co se týká první varianty, tedy čerpání vody ze stávající mělké zvodně, zadalo město vypracování hydrogeologického průzkumu, při kterém budou zaměřeny hladiny podzemních vod, odborníci provedou také krátkodobé čerpací pokusy a odběry vzorků, které následně vyhodnotí. Průzkum by měl být hotov do konce srpna. „Dle prozatímních společných rozhovorů s hydrogeology existuje vysoká pravděpodobnost, že bude možné tuto variantu realizovat. Kvalita vody 
v mělké zvodni však zřejmě nebude mít požadovanou kvalitu. V této zvodni již vodu odebíráme," vysvětlil místostarosta Petr Eliška.

Další variantou s vysokou pravděpodobností realizace, je posílení zdroje z bazální křídové zvodně. Město ale čeká na rozhodnutí hydrogeologů, zda vůbec a kde vrt udělat.

Jednou z nejlepších variant se zatím zdá napojení na stávající vrt v Kovoně, který má vydatnost devět litrů za sekundu. Jde o vrt z Cenomanské zvodně, v níž se nachází tisíciletá voda z Krkonoš. Z něj by bylo možné pro město získávat osm litrů pitné vody za sekundu. Kovona získala svolení k likvidaci vrtu, ale společnost zatím vyčká na konečné rozhodnutí zastupitelstva města, zda se k této variantě přikloní.

Do konce srpna také bude jasné, v jakém stavu je vrt na druhém břehu Labe. „Prověřuje se technický stav vrtu, složení vody i vydatnost," píše v informační zprávě Petr Eliška.

V únoru letošního roku přišel s dalším návrhem řešení zastupitel Petr Kopecký. Ten navrhoval, aby se Lysá nad Labem napojila na zařízení Vodovodů a kanalizací (VaK) Mladá Boleslav. Ve studii Výzkumného ústavu vodohospodářského je doporučení, aby město zjistilo cenovou nabídku. Po jednáních s VaK Nymburka a Mladé Boleslavi se jeví jako nejjednodušší zprovoznění propojení suchovodu vedoucího z Jiřic k vodojemu v Lysé nad Labem. „Tímto způsobem by byli schopni zásobovat Lysou nad Labem vodou z Benátecké Vrutice. Zástupci VaK Nymburk však neznají současný stav suchovodu. Pokud bychom požadovali vodu z Káraného, potom by se muselo vybudovat propojení vodojemu v Jiřicích a vodojemu poblíž jiřické věznice," vysvětluje místostarosta s tím, že zástupci společnosti však zatím nejsou schopni tuto variantu vyčíslit.

Nyní se zpracovává projektová dokumentace na instalaci ionexových filtrů ve stávající úpravně vod. O vhodné variantě řešení budou rozhodovat zastupitelé v říjnu.