První lokalitou, kterou v Izraeli na západním břehu řeky Jordán navštěvujeme je Kasr al-Jahud. Před námi se objevil zelený úrodný pás, který je současně státní hranicí mezi Izraelem a Jordánskem. Podle našeho průvodce jsou některé jeho části stále zaminovány. Samotný tok Jordánu stále vysychá a je poměrně dost znečištěný, přesto k tomuto biblickému místu směřují davy věřících turistů. Někteří se tady nechávají pokřtít. Za námi se už řadil dlouhý zástup v bílých košilích. K tomu lze ještě poznamenat, že o místech, kde údajně působil Jan Křtitel, nepanuje shoda a je jich několik.

Dle programu zájezdu se vydáváme k legendárnímu starobylému městu Jericho. Archeologové zjistili, že nejstarší osada se mohla na zdejším území rozkládat někdy kolem roku 9 000 před naším letopočtem. Město bylo po dlouhou dobu také centrem uctívání lunárních božstev, a podle toho dostalo své jméno. Název Jericho je prý odvozen z hebrejského výrazu pro měsíc, jindy je místo nazýváno jako město vůní nebo město palem.

Dnes se Jericho nachází v Palestinské autonomii. My jsme si krátce prohlédli archeologické naleziště s mozaikovými dlažbami a před námi se také objevila biblická Hora Pokušení. Na jejich svazích je dnes „nalepený“ řecký ortodoxní klášter. Potom ještě zastavujeme u prastarého stromu, na nějž prý dle biblické legendy vylezl celník Zacheus při Ježíšově zdejší návštěvě. Mnozí z nás si uvědomují, že tady se začala odvíjet historie lidstva, patří sem řada dalších biblických příběhů, majících místa v naší kultuře. Jericho je lokalita se silným nábojem a turisté, kteří do něj zavítají, nezůstávají lhostejní.

Ale jako jinde i tady je v okolí velké množství obchůdků se suvenýry. Prodejci se nás také často ptali, odkud pocházíme, obvykle nás považovali za Poláky nebo Němce. Když jsme vysvětlovali pojmy jako: Czech republic nebo Czechia krčili rameny a nerozuměli. Teprve po vyslovení názvu Czechoslovakia většinou pochopili. Jinak při každém nakupování je tady samozřejmostí smlouvání, cena se pak snížila zpravidla o dvacet procent.

Další naší zastávkou se stává jedna z nejznámějších archeologických lokalit světa. Legendární Kumrán se nachází na severozápadním břehu Mrtvého moře. Toto místo se proslavilo nálezem vzácných, takzvaných svitků od Mrtvého moře, jindy nazývaných Kumránské rukopisy. Celá oblast je suchou planinou s mnoha jeskyněmi a četnými pradávnými pozůstatky sídlišť. V roce 1946 došlo v několika zdejších jeskyních k nálezům prastarých svitků, spíše rukopisů s biblickými starozákonními texty. Zápisy pocházejí z období vzniku křesťanství, a proto je nesmírně zajímavé srovnání těchto nálezů se současnými poznatky. Po jejich odborném přezkoumání začal v oblasti rozsáhlý vědecký výzkum. Archeologové zde rovněž nalezli velké množství keramiky a drobných předmětů.

Kumrán je dnes vyhledávaným místem cestovního ruchu, ale samozřejmě, že velice láká příznivce historie a archeologie. Při návštěvě židovského státu by se tedy toto nevšední, i když na první pohled nehostinné místo nemělo vynechat.

Další pokrčování tohoto cestopisu nás zavede k Mrtvému moři a zavítáme do Betléma.