V pořadí schválených investic je druhou nejdražší začátek rekonstrukce Starého děkanství. Jeho první etapa má příští rok vyjít na 35 milionů. Z chátrajícího objektu chce město udělat jedno z kulturních center, které pojme například kavárnu, galerii či informační centrum. Pomyslný bronzový stupínek v pořadí investic obsadil nový skatepark, po němž především mladší generace volá už roky. Město 5. prosince vypsalo veřejnou zakázku na jeho výstavbu. Dojde i k přeložení části cyklostezky, která zamíří k Labi trochu jinou cestou, než dosud. Součástí projektu je i revitalizace hasičského hřiště. Na komplexní proměnu této nymburské lokality má radnice připraveno 23,8 milionů korun.

Miliardový rozpočet

Všechny výše jmenované investice jsou součástí rozpočtu města na rok 2024, který na svém posledním jednání schválili zastupitelé. Rozpočet je už tradičně mírně schodkový, přičemž schodek je kompenzován zapojením rezerv, úvěru a mimorozpočtových zdrojů. Příjmová stránka počítá s částkou 1,061 miliardy korun, naproti tomu výdajová má dosáhnout 1,054 miliardy. K tomu je třeba připočíst výdaje na splátky úvěrů a půjček ve výši 6,254 milionů korun. Přehled větších investic města přinášíme v přehledné tabulce pod textem.

Podle starosty Nymburka Tomáše Macha znamená schválení rozpočtu fakt, že město může i nadále zajišťovat plynulý chod a rozvoj města a pokračovat v započatých projektech. „Mezi největší patří novostavba plaveckého bazénu, rekonstrukce zimního stadionu, skatepark a zahájení stavby Integrovaného záchranného centra. Opět se snažíme využít vícezdrojového financování, a také v příštím roce budeme usilovat o získání dotací,“ uvedl starosta. V roce 2024 město bude žádat o investiční dotaci na výstavbu bazénu, na stavbu levobřežní cyklostezky u kamenného mostu, na cyklověž u nádraží, rekonstrukci menších mostů, osvětlení v městské knihovně či na opravu krematoria.

Peníze půjdou i do sportu a kultury, hasičům a seniorům

Největší položku v oblasti příjmů budou tradičně tvořit daně, které zajistí více než polovinu z celého rozpočtu. Do výdajů je kromě investičních akcí započítána také podpora více než třiceti místních organizací. Největší částky půjdou do Spolku přátel košíkové Polabí (2,1 mil.), SK Polaban Nymburk (1,5 mil.), TJ Lokomotiva Nymburk (1,25 mil.), SKP Nymburk (1,25 mil.) a Volleyball Nymburk (1,18 milionu).

Nemalou položku výdajů tvoří také příspěvky na kulturní akce ve městě (celkem 6,55 milionu korun), mezi něž patří Nymburské posvícení, 750 let výročí města, Přístavní slavnost, Múzy Na Valech, oslavy Nového roku, Konference ke 110. výročí narození Bohumila Hrabala, Radnice dětem, Radnice seniorům, festival Polabská vonička, advent a další. Peníze jsou vyčleněny také pro jednotku dobrovolných hasičů nebo klub důchodců.

NĚKTERÉ VELKÉ INVESTICE MĚSTA PRO ROK 2024

Rekreační areál Labe – bazén Nymburk (280 mil. Kč)

Staré děkanství - revitalizace objektu (35 mil.)

Skatepark realizace + přeložení cyklostezky + hřiště (23,8 mil.)

Revitalizace sídliště Jankovice – V. etapa (19,5 mil.)

Nemocnice – výstavba pavilonu PONTE (12,5 mil.)

Cyklostezka levý břeh přemostění (10 mil.)

Mosty ul. Palackého, Sportovní + přes Lidušku, NB 19 (10 mil.)

Rekonstrukce ulice V Kolonii (9 mil.)

Most Na Parkáně přes Velké Valy (8 mil.)

Krematorium – oprava střechy + odvodnění (8 mil.)