V současné době pracuje město na několika investičních akcích, které chce spolufinancovat z nejrůznějších dotačních titulů. Připravili jsme pro naše čtenáře, co by se v Nymburce mohlo změnit v letošním roce.

Separační dvůr a jeho úprava plochy
Již je schváleno rozšíření plochy separačního dvora o zhruba 1 tisíc metrů čtverečních. „Chceme nově umístit kontejnery na tříděný odpad podél obou stran manipulační rampy a umožnit tak snadnější nakládání s odpady. Dále rozšíříme plochu pro provozní odložení velkokapacitních van pro rozměrný odpad,“ řekl starosta Miloš Petera.

Akce by měla stát 550 tisíc korun. Město požádalo o dotaci Středočeský kraj, konkrétně Fond životního prostředí a zemědělství. Dotace by měla pokrýt zhruba 90 procent nákladů.

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple se má postupně rekonstruovat. Podle starosty Petery město plánuje na opravu objektu vydat celkem 32 milionů korun. „Odbor rozvoje a investic v současné době připravuje etapy celé rekonstrukce. Její realizaci plánujeme v průběhu let 2012 až 2014. V rozpočtu na rok 2012 počítáme s částkou 4, 5 milionu korun,“ uvedl místostarosta Pavel Fojtík.
Město požádalo o krajskou dotaci 800 tisíc korun. V rámci první etapy by mělo dojít k výměně střešní krytiny, opravě krovu a odvlhčení objektu. Všechny práce budou probíhat v souladu s Národním památkovým ústavem.

Digitalizace kina Sokol
„Vzhledem k postupující digitalizaci se musíme začít zabývat budoucností kina. Na stole leželo několik návrhů, včetně možnosti přesunout promítání filmů do auditoria ZŠ Komenského, nebo do Hálkova divadla. Nakonec budeme preferovat pro rok 2012 zachování kinosálu v Tyršově ulici a přistoupíme k digitalizaci stávajícího sálu ve formátu 3D za podmínek možného přenesení technologií do náhradního prostoru,“ vysvětlil Fojtík.
Dotace z Ministerstva kultury by mohla pokrýt až padesát procent nákladů, které jsou vyčísleny na 3, 4 milionu korun.

Regenerace sídliště – ulice Letců R. A. F.
Projekt regenerace sídliště Drahelice. Ten už leží na radnici nějaký pátek. Podle starosty Petery by se v rámci této akce mělo výrazně vylepšit celkové prostředí největšího nymburského panelového sídliště. „Vzhledem k velikosti rozsahu zamýšlených změn bude stavba rozdělena do několika etap. V rozpočtu na rok 2012 počítá město s částkou 1, 7 milionu korun. Na první etapu budeme žádat Ministerstvo místního rozvoje o dotaci ve výši 4 milionů korun,“ vysvětlil Petera.

Žádost o dotaci bude podána 17. února. V květnu by mělo padnout rozhodnutí o přidělení. Pokud bude rozhodnutí kladné, začne se v červenci stavět. „Jednou si tady zlámu nohy,“ rozčilovala se v úterý Petra z Nymburka před samoobsluhou.

„V současné době probíhá stavební řízení. Pokud dostaneme dotaci, dojde k rekonstrukci první ucelené části ulice Letců R.A.F. V současné době počítáme s rekonstrukcí chodníků, výměnou zeleně a veřejného osvětlení, a to v části před základní školou a Skleníkem, tedy v místech, kde je plocha chodníku v dezolátním stavu,“ uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Pečovatelské byty v Purkyňově ulici
Již v červnu 2011 město schválilo rekonstrukci objektu v ulici Purkyňova 1266 pro potřeby seniorů, zdravotně postižených a matek s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

„Suterén budovy by měl být využíván k ambulantní formě pečovatelské služby. Plánujeme zde vybudování střediska osobní hygieny, prádelny, sušárny, žehlírny a skladů na prádlo. V přízemí necháme zbudovat zázemí pro poskytovatele služeb a denní stacionář pro minimálně deset osob. V prvním a druhém patře počítáme s byty, které budou sloužit k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem,“ popisuje starosta města Nymburk Miloš Petera.

Na výstavbu osmi bytů s pečovatelskou službou žádá město o poskytnutí dotace Ministerstvo místního rozvoje ve výši 4, 8 milionu. Vlastní zdroje města jsou 3, 9 milionu.