O stojatých vodách se nedá v případě Dymokur vůbec mluvit. To máte: chodníky, sociální byty, sociální zařízení, vodovodní potrubí, zateplení objektu, doplňování mobiliáře v obci, ale také zisk dotací na pomník, remíz
i interiér obecního domu. 
K tomu přidejte aktivitu občanů a spolků, jejich podporu ze strany obce, 
a dostanete obrázek značně dynamického života v obci, jejíž zastupitelstvo má na paměti především pohodlí 
a pohodu obyvatel.

Starostka Dymokur Ludmila Kubálková odhrnuje ke straně štos lejster, která si žádají vyplnění a odeslání na nejrůznější adresy výše, a pouští se do vysvětlení, co pro obec obnáší vybudování, a hlavně následné spravování sociálních bytů. 
„V letošním roce jsme vybudovali v půdních prostorech bývalé sladovny čtyři sociální byty a předali je 
k užívání sociálně slabším spoluobčanům, zejména rodinám s dětmi. Dokonce bychom měli další zájemce, ale ono to není pro obec úplně jednoduché. Byty jsme sice postavili s podporou dotace z ministerstva pro místní rozvoj, ale tím akce pro obec nekončí. Lidé si málokdy uvědomí, že je 
s tím spojená objemná agenda. Obec musí rovněž stále sledovat, zda nájemci dodržují smluvní podmínky, nemluvím o možné krajní situaci, kdy dojde například 
k neplacení elektřiny ze strany nájemník a vznikne dluh, který v takovém případě jde většinou za obcí," ví starostka.

Z čeho mají Dymokurští velkou radost, je dokončení opravy havarijního stavu sociálních zařízení v místní Masarykově základní škole. „Oprava se stihla během léta, takže nové sociálky budou v provozu s počátkem nového školního roku. Myslím, že se to povedlo, nová sociální zařízení se nám moc líbí, " neskrývá radost Ludmila Kubálková.

Ovšem zase to nebylo jen tak. Vedle opravy samotné bylo nutno provést i úpravu odvodu dešťové vody, tak aby tato nevsakovala pod základy budovy. Součástí opravy bylo nutné vyměnit rovněž část stávajících starých oken za plastová. Děti 
i učitelé se můžou těšit!
Ani mateřinka nepřijde zkrátka. Potřebné zateplení druhé části její budovy by mělo být dokončeno v září.

Přeskočme informaci 
o průběžném doplňování laviček, odpadkových košů, prvků na dětském hřišti, 
o výměně veřejného osvětlení i zisku dotací na restaurování pomníku, výsadbu remízu či úpravu interiéru obecního domu 
a poslechněme si, jaký výlet nedávno připravil obecní úřad pro občany.

„Objednali jsme loď Král Jiří a pozvali jsme občany na plavbu z Poděbrad do Kolína a zpátky. Obávali jsme se, že nebude zájem, ale přihlásilo se 160 lidí, od dětí po seniory, to máte skoro čtvrtinu obyvatel! Museli jsme přiobjednat ještě loď Blanici," říká starostka s tím, že obec zajistila i drobné občerstvení 
a zábavný program pro děti během plavby.

„Když jsem byla malá, chodila jsem do školy v nedaleké Svídnici. A když jela škola na výlet, účastnila se celá vesnice. Mám schovanou fotku z výletu na Macochu, kde jsou všichni: děti, rodiče, babičky, dědečkové… To je přece nádherná vzpomínka. Myslím, že se nám podařilo něco podobného. Všichni byli spokojení, za výlet děkovali. Proto jsme hned začali vymýšlet akci na příští rok. Už máme originální nápad, ale jaký, to zatím neprozradím," usmívá se Ludmila Kubálková.