V březnu začaly stavební práce, které budou probíhat do září. „Doposud byla staticky zajištěna klenba, provedeny restaurátorské průzkumy omítkových vrstev, průzkum barevnosti, výmalba klenby dle původní podoby z 19. století a probíhá ještě oprava omítek. Obnovy se dočkají i malované retuše a tři velká vitrážová okna,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Doposud město do kaple investovalo přes 12,5 milionu korun, kdy se začalo generální opravou střechy, obnovou pláště budovy, kompletním odvodněním kaple, novou přístupovou cestou, venkovním osvětlením, restaurováním barokních dveří a balustrády. Nyní se k tomu přidá i celková obnova interiéru.

Gotická kaple je poslední dochovanou stavbou po zrušeném dominikánském klášteře (1785) a jedná se o architektonicky velmi cennou stavbu, která navíc nabízí vynikající akustiku. Hlavním cílem do budoucna je provedení stavebních úprav kaple za účelem vybudování multifunkčního kulturního sálu pro komorní koncerty, vernisáže a výstavy.

V kapli se odehrály i rockové koncerty včetně toho akustického kapely Blue Effect v rámci Noci kostelů v roce 2011. Zažila i cestovatelská vyprávění novináře Tomáše Poláčka o autostopu po celé zeměkouli.