Stavba bude stát na 77 milionů korun, z toho zhruba 55 milionů dostal inkubátor jako dotaci z Evropské unie. V rozpočtu města je na projekt vyčleněna částka přes 13 milionů korun. Inkubátor se má skládat ze dvou budov. V jednopodlažním objektu budou umístěny výrobní plochy, ve dvoupodlažním pak v prvním patře laboratoře, výstavní plochy, školící místnost, jídelna, šatny. Ve druhém patře budou umístěny kanceláře a jednací místnosti. Zázemí by tu mohlo najít kolem čtyřiceti začínajících firem a až 140 pracovníků.