Sprejerství, graffiti umění. Potkáváme ho dnes na ulicích docela často. Kromě klasického graffiti se ale na domech začaly objevovat na nějaké podložce výtvory jako panáčci, nebo kresby na papíru různě domalovávané.

V Tyršově ulici potkáte na ulici zdroj vody, z něj vede hadice a na chodníku se řine malba modrého potůčku. Na Palackého třídě nad trafikou je na zdi připevněn panáček s cedulkou.

I tyto výtvory jsou brány jako znečišťování města. „Pokud městští strážnicí, například pomocí kamerového systému, přistihnou někoho při sprejerství, předávají případ státní policii. Sprejerství je totiž klasifikováno jako trestný čin a tudíž nespadá do pravomoci městské policie,“ řekla mluvčí radnice Markéta Tomčíková.

Podle místostarosty Pavla Fojtíka řeší neprokázané znečišťování odbor školství, kultury a památkové péče. „Ten se zabýval například sprejerstvím na hradbách. Hledal se způsob, jak vše uvést po sprejerech do původního stavu. Následně zde byla umístěna kamera,“ uvedl Fojtík s tím, že komise pro školství řešila na svém jednání případnou legální zónu pro sprejery.

Pro někoho sprejerství nebo jiné „ozdoby“ na domech znamenají umění, pro někoho vandalství. „Sám street art provozuji a vidím v něm jednoznačně umělecký prostředek,“ uvedl jeden z poděbradských tvůrců graffiti.

Zákon však stojí na straně druhé a je nutné ho ctít.