Jízdní kolo nebo invalidní vozík je na několika místech označeno speciálním roztokem s mikrotečkami, který nijak nepoškozuje povrch.

Označené kolo je zaevidováno v mezinárodním registru REFIZ, kde podle kódu z mikroteček policie zjistí majitele, který je registrován v mezinárodní databázi.

Registrace by tak měla pomoci při dohledání majitele bicyklu v případě odcizení, což se už v Nymburce minimálně v jednom případě podařilo.