Období rekonstrukce skončilo a hasiči se vrací do svého opraveného sídla. Novotou září i díky svítivé červeno šedé fasádě. Světlejší červenou barvu použili už na fasádě nové stanice v Milovicích. „Některé prvky, které se nám hodily, jsme převzali z milovického projektu. Proč vymýšlet něco, co už jsme jednou vymysleli, je krásné a máme s tím čerstvou zkušenost,“ říká velitel stanice Roman Zima.

Co se tedy u hasičů změnilo? Prohlídku po zrekonstruované budově zevnitř i zvenčí najdou zájemci v bohaté fotogalerii. My se v následujících řádcích budeme snažit vypíchnout to nejzajímavější. Mezi to patří i fakt, že několik hasičů letos stanici z různých důvodů opouští. A jelikož se jejich počet má od příštího roku dokonce o šest lidí navýšit, poptávají šéfové schopné muže do náročné služby.

Skoro netopíme

Alfou a omegou rekonstrukce hasičské stanice vedle zimního stadionu bylo snížení energetické náročnosti, tedy úspora energií s důrazem na zateplení budovy. „To byl bezpochyby hlavní záměr, proč se do tak razantních oprav šlo. Dříve tady byla osazena průmyslová okna, která se mnohdy nedala otevřít. V zimě namrzala, zatékalo jimi a když venku foukalo, lítaly záclony,“ dává příklad velitel stanice Roman Zima, který se stal naším průvodcem po budově.

Velitel stanice Roman Zima představuje některé úpravy a novinky po rekonstrukci sídla profesionálních hasičů v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Garáže mají novou podlahu a podlahové vytápění.

Došlo k zateplení pláště budovy a střech. Instalace úplně nové otopné soustavy. Snížení stropů kvůli menší ploše vytápění. Instalace úsporných led svítidel. A v neposlední řadě výměna všech vrat, dveří a oken. „Měli jsme obrovskou spotřebu plynu na budovu. To se se současnou situací vůbec nedá srovnat. My tu nyní vlastně skoro netopíme a teplo se tu drží. A dalším výsledkem je to, že je tu skoro po celé budově ticho a nikde se nic nerozléhá. Okna i dveře těsní,“ konstatuje velitel stanice.

Při pohledu ze dvora jsou na střeše vidět i fotovoltaické panely. Ty slouží k předohřevu teplé užitkové vody. Hasiči tráví na stanici velkou část svého života. Dá se říci jednu třetinu. Slouží totiž v nepřetržitém režimu služby 24 hodin v práci a 48 hodin doma. Proto se směrem k příjemnějšímu užívání změnily i interiéry některých místností. Nechybí vybavené kuchyňky, modernější šatny, ale i nábytek, který odpovídá tomu, že žijeme ve 21. století. „Do jisté míry to tu byl před rekonstrukcí skanzen. Řadu věcí z výbavy si však hasiči vyrábí a instalují svépomocí. Ne na všechno při opravách byly peníze, aby to udělala stavební firma,“ upozorňuje Zima.

Nemá smysl probírat všechny technické a technologické novinky, jichž se budova poprvé zkolaudovaná v roce 1990 nyní dočkala. Zavedena je nová klimatizace a rekuperace, slaboproud a už zmiňovaný systém vytápění. To poslední platí i pro garáže s technikou, kde je nově zavedené podlahové vytápění. „Dřív, když v zimě přijela auta ze zásahu obalená sněhem, tak tady v garážích sníh roztál a my tu několik dnů chodili v kalužích. Nové vytápění umožňuje poměrně rychle si se sněhem poradit a za chvíli je tu zase sucho,“ vysvětluje mezi těžkou technikou v garážích velitel.

Je nás málo

V současné době existují tři hasičské směny, které se v nepřetržité službě střídají. Jedna směna čítá 13 hasičů. Jednoduchou matematikou tak přijdeme na to, že ve stavu je nyní 39 hasičů plus velitel. Jenže tato čísla brzy doznají změn. „Je avizováno, že početní stavy se budou vzhledem k většímu počtu úkolů, které nyní plníme, zvětšovat. Po celé zemi, to není výsadou Nymburka. Patrně od příštího roku by tak jedna naše směna měla mít 15 hasičů. Což je nárůst o dva lidi na každou směnu. Celkem tedy bychom měli mít o šest mužů více než nyní,“ vysvětluje Zima. Jenže aktuální tendence je opačná. Během letoška tři hasiči službu v Nymburce opustí. „Jeden odchází studovat do zahraničí, další dva pak budou pracovat na jiných stanicích blíže ke svým domovům. Najednou nám tak vlastně chybí devět lidí,“ počítá velitel.

Proto se chtějí obrátit jednak na své kolegy z dobrovolných jednotek, zda by nebyli ochotni přejít k profesionálnímu sboru. Ale oslovit chtějí i muže, kteří s hasičinou dosud neměli nic společného. „Já jim říkám nepolíbení hasičinou, a také tu několik takových máme, kteří se postupem času zaběhli a skvěle zapadli,“ vysvětluje Zima. Zájemci o práci profesionálního hasiče musí mít střední školu s maturitou a absolvovat přijímací řízení včetně fyzického testu. „Doplnit stav je absolutní nutnost. Kromě klasických zásahů plníme v poslední době například i úkoly ohledně covidové pandemie nebo v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Potřebujeme mít plný stav a akceschopný tým,“ zdůrazňuje velitel zmodernizované nymburské stanice.