Kontrola se uskutečnila 20. března. „Shledány byly závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Špinavé byly podlahy a povrchy v přípravně, skladu a hygienickém zázemí personálu, zejména v hůře přístupných místech,“ píše se ve zprávě úřednic z hygieny, jejichž pobočka sídlí v Nymburce.

Podle dalších zjištění se pod stoly, technologickým vybavením a částečně i na stěnách se nacházela mastná špína, zbytky potravin a prach. Výrazně znečištěné bylo vzduchotechnické zařízení, jehož povrch byl mastný s nalepeným prachem a pavučinami. Na stěnách a stropech byl zjištěn výskyt pavučin a prachu, malba všech prostor byla značně zašlá. „V provozovně se také během kontroly nacházely předměty s provozem nesouvisející, například nářadí pod pracovním stolem v kuchyni, či předměty osobní potřeby,“ konstatuje zpráva kontrolorů z hygienické stanice.

Závady byly zjištěny i při skladování potravin. V době kontroly se v mrazicím zařízení skladovaly polotovary vyrobené v kontrolované provozovně a v chladicím zařízení v kuchyni rozpracované pokrmy. Tyto polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny. Navíc nebyly při skladování odděleny suroviny určené k tepelné úpravě a ty, které byly určeny k přímé spotřebě bez tepelného opracování. Kromě toho byly některé chlazené polotovary a rozpracované pokrmy uloženy v nádobách, jejichž čistota nebyla na požadované úrovni. „Výše uvedené skutečnosti mohly způsobit sekundární kontaminaci potravin a pokrmů a následně i poškození zdraví konzumentů,“ uvádí výsledky kontroly.

Proto hygienici na místě vydali příkaz k sanitaci všech prostor provozovny a příkaz na vyřazení potravin jiných než bezpečných. Úklid všech prostor provozovny byl proveden během týdne, což bylo dne 28. března ověřeno opakovanou kontrolou. „Provozovatel projevil účinnou součinnost a zjištěné závady odstranil včetně vymalování provozovny. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce,“ uvádí zpráva. V jaké výši byla pokuta uložena, hygienici neuvádí.

Podle stránek Město Poděbrady dopadl obdobně už loni na podzim restaurant Savoy na Jiřího náměstí. „V té byla na základě podnětu stěžovatele kontrola v říjnu minulého roku, problémy na místě zjištěné byly podobné skutečnosti v čínské restauraci. I v tomto případě byla do týdne zjednána náprava a restaurace opět zprovozněna,“ uvádí neoficiální stránky města.

Problém s čistotou některých zařízení nemají jen v Poděbradech. Loni v březnu byli veterináři zděšeni po kontrole v řeznictví U Hlinků v nymburské Zbožské ulici před sídlištěm. Po objevení špíny, stop po hlodavcích i dalších vážných pochybeních okamžitě zakázali výrobu a porcování masa i uvádění těchto potravin do oběhu. Obchod však zůstal otevřený. „V chladírně masných výrobků byly skladovány potraviny s prošlým datem použitelnosti, další byly oschlé, poškozené od hlodavců, deformované a znečištěné. Navíc zde byly i potraviny neznámého původu,“ konstatovali tehdy veterináři. I v tomto případě byla zjednána náprava a obchod funguje dál.

Jaké závady byly v restauraci zjištěny:
- špinavé byly podlahy a povrchy v přípravně, skladu a hygienickém zázemí personálu, zejména v hůře přístupných místech
- pod stoly, technologickým vybavením a částečně i na stěnách se nacházela mastná špína, zbytky potravin a prach
- výrazně znečištěné bylo vzduchotechnické zařízení, jehož povrch byl mastný s nalepeným prachem a pavučinami
- na stěnách a stropech byl zjištěn výskyt pavučin a prachu, malba všech prostor byla značně zašlá
- například nářadí pod pracovním stolem v kuchyni, či předměty osobní potřeby
- polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny
- některé chlazené polotovary a rozpracované pokrmy uloženy v nádobách jejichž čistota nebyla na požadované úrovni