Architektonicky zajímavá hrobka se v budoucnu stane součástí relaxačního prostoru, který má v okolí nově postaveného stadionu a bazénu v dohledné době vzniknout.

Hrobka má letos projít celkovou rekonstrukcí. Ta má začít už v červnu. Radnice nyní hledá zhotovitele restaurátorských prací. „Je nutné opravit střechu, kamenné prvky, venkovní fasádu i interiér výmalby kaple. Již v loňském roce jsme hrobku opatřili kovanou mříží, neboť docházelo k jejímu poškozování. Následně chceme přistoupit k revitalizaci celého prostoru bývalého pietního místa, “ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Hrobková kaple rodiny Tuzarových v Nymburce není zapsanou kulturní památkou a nenachází se ani na území městské památkové zóny. Podle odborníků je ale drobnou perlou funerální architektury. Práce by měly být zahájeny v červnu, termín se bude odvíjet od podpisu smlouvy. Dokončení renovace předpokládá vedení města do konce roku. Veškeré práce budou probíhat v režimu restaurátorských a uměleckořemeslných prací. Hodnota zakázky je 1,2 milionu korun.

Hřbitov na tzv. Svatojiřském předměstí sloužil podle historických pramenů jako hlavní místo pohřbívání již v polovině 16. století. Koncem 18. století se ukázalo, že jeho kapacita nestačí a v roce 1894 byl založen nový hřbitov v Drahelicích. I přes řadu protestů, rozhodl v roce 1963 Městský národní výbor v Nymburce o zrušení hřbitova. Na místě zůstala zachována pouze hrobka rodiny Tuzarů, hrobka antického stylu a náhrobek stavitele Červinky. Některé cenné náhrobky byly umístěny v areálu Starého děkanství.