Ze strany technických služeb padl po posouzení celkové situace návrh přesunout hřbitovní správu do lepších prostor, například do žluté budovy přímo v jejich areálu. „Má samostatný vchod z ulice V Zahrádkách,“ připomíná Martin Netolický, podle kterého by tam bylo možné vytvořit odpovídající prostředí, důstojné zázemí pro klienty i slušnou kancelář. Na překážku by neměla být ani vzdálenost asi tři sta metrů od hřbitova, který zaměstnanci hřbitovní správy s klienty procházejí. S hrobníkem, který zůstane v prostoru hřbitova, by se domlouvali telefonicky.

Město s návrhem souhlasí. Podle nymburského starosty Pavla Fojtíka je záměr v současné době ve fázi projektových příprav a čeká se na vyčíslení nákladů na rekonstrukci nových prostor. „Odhadovaná částka by měla být známa na konci září,“ míní ředitel technických služeb, podle kterého by bylo možné se souhlasem města začít s pracemi už na podzim letošního roku.

Hřbitovní správa má na starosti širokou agendu. Dvě pracovnice například vedou evidenci hrobů a zesnulých, sepisují s klienty nájemní smlouvy na hrobová místa, zabezpečují rozptyly, zajišťují údržbu celého areálu městského hřbitova nebo povolují vyjmutí a vložení uren.

Světla Kohoutová ze hřbitovní správy připomněla, že pozůstalí nemohou s urnami sami nakládat. „Musí to vždy být se souhlasem hřbitovní správy a se souhlasem nájemce hrobového místa. Úkon pak zajišťuje hrobník, který k tomu má oprávnění,“ vysvětluje. Společně s kolegyní možnost stěhování do lepších prostor vítají. „Klienti si zaslouží řešit své záležitosti v důstojnějších podmínkách,“ říká Světla Kohoutová.

S tím souhlasí i Ludmila Mansfeldová z Nymburka. „Sídlo hřbitovní správy je pro město ostuda, je dobře, že se to brzy změní,“ říká.

Radnice bude informovat občany o změně sídla hřbitovní správy v dostatečném předstihu. „Počítáme rovněž s novými informačními cedulemi, aby orientace byla co nejjednodušší,“ dodává starosta Pavel Fojtík.