Zřejmě málokdo ví o místním hřbitově
v Rožďalovicích, který je podle odhadů starý kolem dvou set let a čítá kolem tisíce hrobů. Na mnohých náhrobcích už nejsou některá jména téměř 
k přečtení, ale vzhled monumentálních hrobů prozrazuje, že doba, ve které bylo místo odpočinku zřízeno, byla oproti dnešku pro Rožďalovické velmi slavná.

okazují to některé nápisy na dnes už opuštěných hrobech. Na jednom z náhrobků je například jméno ministerského rady Emanuela Ladislava Sychrovského ve výslužbě, který žil v letech 1849 až 1936. Nymburský deník se pokusil získat informace 
o tomto muži, ale bohužel zatím bezvýsledně.

Na svém posledním odpočinku tu spočinuli také dědeček s babičkou básníka Viktora Dyka. Náhrobní deska nese jména František Patrovský 
a Marie Patrovská.
Vedení města se rozhodlo, že starý hřbitov nechá upravit. Podle starosty Petra Kapala je stará část ve velmi dezolátním stavu. „Hroby, které už nikomu nepatří, se snažíme dát do pořádku. Urny se dají na předem určené pietní místo a tam, kde jsou pohřbeny ostatky těl, musí podle zákona hroby zůstat,“ vysvětlil starosta s tím, že takové hroby se upraví a ponechají na hřbitově. „Najali jsme několik pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří například odstraňují mnohaletý břečťan. Po jeho likvidaci se už některé náhrobky doslova zbortily,“ říká Petr Kapal.

Úprava rožďalovického hřbitova, který je mimochodem na velmi tichém a krásném místě, potrvá odhadem tak dva roky. Město tu počítá 
i s vybudováním nových cestiček.