„Došlo k převedení některých církevních pozemků do majetku obce. Zapracovali jsme i některé podněty od místních,“ uvedl starosta Jiří Bulušek.

S návrhem obnovy i s náklady ve výši zhruba čtyř milionů korun souhlasilo zastupitelstvo. Projektové práce začaly v září 2016, stavba byla zahájena v červnu 2018.

Na hřbitově vyrostla bílá obvodová zeď se vstupními vraty. Zvláštního řešení se dočkalo nakládání s odpadem, který se hází do otvoru, jímž propadává do nádoby, která nehyzdí vzhled hřbitova jako kontejnery na jiných místech. Vybudován byl rozvod vody po celé ploše hřbitova.

„Někteří občané už dříve projevili zájem o kolumbárium, či rozptylovou loučku. S nápadem přišel architekt Tomáš Podrázský, který navrhl originální sloupové kolumbárium sousedící s rozptylovou loučkou. Za povšimnutí stojí kovový kříž od sochaře Jana Dostála se skleněnou skulpturou Ježíše a s podmalbou od akademického malíře Attily Vöröse,“ doplnil Bulušek.

Návštěvníky hřbitova zaujmou už cortenová vstupní vrata, kterým dominuje zajímavý motiv. „Jedná se o symboliku podávaných rukou, která nás vlastně provází od narození až do konce života,“ řekl starosta.