Asi není člověka na Nymbursku, který by si nevzpomněl na poslední povodeň, která se odehrála před dvěma lety na většině území regionu. V červnu 2013 zalila voda z řeky Mrliny obrovské území a v nejtěžších chvílích se protrhla hráz Komárovského rybníka u Rožďalovic.

Třiatřiceti hektarový rybník na Smíchovském potoce byl od té doby vypuštěný a čekal na opravu celé hráze. „Hráz bude hotová v listopadu, je vybetonované loviště. Na opravu bylo použito mnoho tun oceli a betonu. Nové tři bezpečnostní přelivy ve tvaru oblouku zapuštěné do rybníka už zajistí, aby se voda nedostala na úroveň, jako před dvěma lety," uvedl majitel rybníku Tomáš Czernin. V červnu 2013 byla hladina rybníka ve dvojnásobné výšce než je normální stav 
a stará hráz už tlak vody nevydržela. Odborníci Tomášovi Czerninovi potvrdili, že voda z rybníka zvýšila hladinu povodně v krajině maximálně o tři centimetry.

Připomeňme si události, které se onen týden staly. Když v červnu roku 2013 nad Nymburskem spadlo takové množství vody, jaké tu nikdo ze žijících lidí nepamatuje, začal boj s přírodními živly. Komárovský rybník se začal velmi rychle plnit tisíci kubíků vody, která už nestačila odtékat svou běžnou cestou. Nejdříve se voda hrnula přes hráz v celé její šířce, později si našla cestu uprostřed hráze, kde vznikla obrovská trhlina.

Hráz praskla a nově vytvořeným korytem odteklo do přírody pod rybníkem kolem půl milionu kubíků vody s přibližně osmi tunami ryb. „K záplavě by došlo i v případě, kdyby se neprotrhla hráz rybníka Komárova. Za kapitální chybu považuji to, že nebyl vystavěn suchý poldr 
v rozsahu bývalého rybníka Nepokoje," vyjádřil se tehdy ke vzniklé situaci majitel Komárova, Tomáš Czernin.

Komárovský rybník je poslední v soustavě rybníků kolem Nouzova a Břístve. Když je vezmeme popořadě, tak nad Komárovem je rybník Hanušov, do kterého přitéká potok Stříble, a nad ním je rybník Nečas u Břístve. 
V Nouzově je rybník Bílek. A na Záhornickém potoce je Komorní rybník a nad ním rybník Vražda. Všechny tyto vody se stékají v Komárově.