Z tohoto místa pracovnice hospice vyjíždějí do terénu ke klientům v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění, aby poskytovali odbornou péči jak nemocným, tak také pečujícím rodinám.

„Na počátku stojí rozhodnutí rodiny postarat se o svého nemocného člena, který se ocitá v poslední etapě života. Nejčastěji se jedná o onkologické pacienty, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby. Vlastní péče potom probíhá formou návštěv zdravotních sester,“ popsala Urbanová činnost hospice.

Nedílnou součástí je nepřetržitá pohotovost, která je velkou pomocí zvláště pro pečující rodinné příslušníky. „Na pohotovostním telefonu kdykoliv zastihnou sestru, která v případě potřeby přijíždí do rodiny. Jsme nablízku i ve chvílích bezprostředně po úmrtí klienta. Reagujeme i na psychické a spirituální potřeby našich klientů, případně jim zprostředkujeme odbornou pomoc,“ řekla Urbanová.

Působnost hospice zahrnuje hlavně Lysou a okolí v okruhu do třiceti kilometrů. Zatím se jim nedaří přesvědčit zdravotní pojišťovny, aby s ním uzavřely smlouvu o úhradě péče. Financování služeb je tak i nadále odkázáno na dary, dotace a příspěvky klientů.