Ředitelka hospice Bohumila Urbanová uvítala přítomné ve zrekonstruovaných prostorách bývalé pizzerie, jimž vdechla duši výtvarnice Barbora Veselá. Ta je spoluautorkou pomníku Jana Palacha na Václavském náměstí v Praze. „Výtvarnice sama vymalovala prostory, navrhla interiér a nábytek, bez nároku na finanční odměnu. I klienti se tu cítí dobře, a za to jí moc děkujeme,“ uvedla ředitelka.

Zahajování proběhlo ve vstupní hale, která slouží jako sociální poradna, a kde se tým hospice schází k poradám, a také je tu koutek, kde si mohou zájemci půjčit knihy s hospicovou a paliativní tematikou. Poté ředitelka provedla přítomné administrativní místností a zavedla je do nové půjčovny zdravotnických pomůcek.

Zajímavou podívanou nabízí ve vstupní hale Kniha živých, kde u rozsvícené svíčky jsou zapsaná jména všech, které pracovnice hospice doprovodily na konci života. V tento moment jich je více než osmdesát a postupně přibývají další.

V současné době má Domácí hospic Nablízku v péči tři klienty. „Jsme k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně,“ vysvětluje vrchní sestra Markéta Vaněčková.
„Nechceme, aby finance byly překážkou naší péče,“ vysvětlila ředitelka hospice s tím, že pokud je rodina v nouzi, snaží se vycházet jí vstříc. „Naším cílem je doprovázet rodiny, aby mohly zůstat se svým blízkými - nemocnými doma až do poslední chvíle, a ten se snažíme plnit,“ říká ředitelka s tím, že za dobu působení odmítli z kapacitních důvodů jediného klienta, ale zajistili mu srovnatelnou službu v jiném zařízení.

Vrchní sestra dodává, že příspěvek, který rodiny hradí, pokryje jen asi 12% skutečných nákladů na péči. I proto je hospic závislý na darech. Mnohé pocházejí od jednotlivců nebo firem, ale také od měst a obcí. Zatímco loni byly náklady na služby 1,8 milionů korun, letos kvůli stoupající poptávce po službách a rozšiřujícímu se týmu hospice se náklady blíží ke 3 milionům. Přestože se hospici od tohoto roku podařilo dostat do sítě poskytovatelů sociální péče, velká část služeb zatím nemá pokrytí, protože není hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven. I proto ředitelka děkovala přítomným zástupcům měst za jejich finanční podporu, která je pro hospic důležitá.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a přítomní neskrývali dojetí, když slyšeli příběhy některých klientů. Vedle starších lidí, kteří díky péči hospice mohli dožít doma, totiž služeb využívají i lidé v produktivním věku, rodiče malých dětí, ale hospic doprovodil také dva mladé lidi ve věku 15 a 20 let. „S mnoha pozůstalými rodinami jsme stále v kontaktu,“ uzavřela ředitelka hospice.

KATEŘINA ŠŤASTNÁ