„Za celou dobu existence provozu proběhla již celá řada kontrol ze strany státních dozorujících orgánů. Ani v jednom případě nebyl kontrolou zaznamenán v žádné části obce nesnesitelný zápach, ani nebylo konstatováno porušení jakékoliv právní normy.“

To je část písemného stanoviska firmy Talpa, které vydala jako reakci na dva články uveřejněné v Nymburském deníku. V těch se kromě jiného píše o šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ohledně zápachu, který firma produkuje. Podnět pro akci ČIŽPu podal starosta Hořátve Josef Kristl.
Podle starosty je situace se zápachem neúnosná, proto uspořádal anketu, v které se místních ptal, zda má podniknout kroky vedoucí k omezení zápachu nebo jako dřívější vedení obce přijmout stotisícovou kompenzaci mířící do obecního rozpočtu. Většina odpovědí byla pro změnu postoje radnice.

I proti tomuto faktu se šéf Talpy Josef Sluka ostře ohradil. „Anketa postrádala svým pojetím jakákoliv kritéria objektivity. Tvrzení o tzv. kompenzaci nebo úplatku radnici nebo komukoliv ze zastupitelů zásadně odmítám. Protože naše zařízení bylo vždy provozováno v souladu se zákonem, nebyl k jakémukoliv uplácení nikdy žádný důvod,“ uvedl Sluka ve firemním prohlášení.

Starosta Kristl je přesvědčen, že za pomoci moderních technologií, například opláštění hal, v kombinaci s výsadbou zeleně, která by zápach zachycovala, se situace dá zlepšit. „Kdysi už firma podobný slib výsadby zeleně dala a nedodržela jej,“ řekl Kristl.

Ani v tomto bodě ale Sluka nesouhlasí. „Na našich pozemcích je vysázeno a udržováno značné množství stromů a zeleně. K realizaci dalšího ozelenění na základě požadavku OÚ nedošlo, neboť zamýšlená plocha není ve vlastnictví firmy, navíc v ní leží ochranné pásmo plynovodu,“ tvrdí podnikatel.
Rozepři vedení radnice a šéfa firmy zřejmě rozseknou až zmiňovaná měření ČIŽPu.