„Pro obec to znamenalo zainvestovat stavbu přivaděče do obce, nechali jsme si zpracovat projekt na teplovod,“ přibližuje počáteční situaci starosta Hořátve Josef Kristl. Ačkoliv se jednalo o investici asi za 3 miliony korun, stále projekt představoval pro obec značnou úsporu vzhledem k dosavadnímu nákladnému vytápění akumulačními kamny.

Obec se rozhodla do zajímavého projektu vstoupit a vzala si na výstavbu přivaděče úvěr. Soukromá firma garantovala po deset let dodávku tepla zdarma, čímž měly být náklady splaceny. Jenže oboustranně zajímavý projekt rázně ukončil zákaz provozování bioplynky ze strany životního prostředí. Při zkušebním provozu bylo totiž zjištěno unikání nebezpečných látek do okolní půdy, které hrozilo kontaminací spodní vody. Závěr byl jednoznačný: bioplynová stanice je špatně postavená. Kde se však stala chyba?

O definování pochybení nastala právní bitva.

Soukromá firma vinila dodavatelskou firmu, a naopak. Právní zástupci obou stran se pokoušeli získat na svoji stranu obec Hořátev.

„K soudnímu sporu jsme se nepřipojili. Vyhodnotili jsme si, že by to znamenalo spoustu vyhozených peněz,“ vysvětluje Josef Kristl.

Vedení obce ale začalo hledat řešení pro využití postaveného teplovodu. Z několika variant nakonec zvolilo elegantní využití 30 hektarů obecního lesa na vytápění pomocí spalovacího kotle na dřevo. A věci nabraly rychlý spád. Projektant zpracoval návrh kotelny, včetně propočtu úspor, koupil se kotel na dřevo a příslušné zařízení a začalo se topit. Dřevo i obsluhu kotle zajišťují obecní zaměstnanci, kteří nejsou v zimě tolik vytížení.

„Topení jsme spustili vloni v listopadu. Zachránilo nás, že jsme měli ve všech dotčených budovách instalované elektrokotle jako zálohu pro případ odstávky bioplynky,“ říká starosta Kristl. Topná sezona skončila letos v květnu a po vyúčtování elektrické energie je jasné, že obec ušetřila jen za první zimu 200 tisíc korun.Kromě výrazné ekonomické výhodnosti tohoto řešení může obec přidat i několik dalších pozitivních faktorů, a to především využití ekologicky čistého zdroje. Dále pak bezstarostné zajištění vytápění obecních objektů či případné další využití například pro bazén a jiné.

Projekt bioplynové stanice však vedení obce nezatratilo. Do budoucna uvažuje o spolupráci s největším místním hospodářstvím, které je myšlence nakloněné. Díky chovu prasat by byla k dispozici kejda, která by se využila jako palivo, také technicky by výstavbu i provoz v Hořátvi společně zvládli.