Součástí nedávného Hořátevského posvícení byl i Den otevřených dveří na místní faře.

Členové evangelického sboru 
i širší veřejnost si zde  připomněli posvěcení zdejšího kostela 13. 11. 1892 a zhlédli prezentaci projektu jeho opravy. Kostel je totiž v současné době uzavřený vzhledem ke špatnému stavu a sbor se snaží získat finance na jeho opravu. Při posvícení byl však na chvíli zpřístupněný veřejnosti, konala se komentovaná prohlídka i krátký koncert.

„Chceme vzbudit zájem širší veřejnosti o tuto památku 
a společnými silami ji zachránit," uvedla  farářka Kateřina Roskovcová.