Krajské kolo zmíněné soutěže se konalo ve čtvrtek na Střední zdravotnické škole 
v Nymburce a přilákalo nejlepší účastníky středních zdravotnických škol z pěti středočeských měst: Berouna, Mělníka, Kolína, Kladna a nechyběli samozřejmě domácí reprezentanti nymburské školy.

Systém soutěže vysvětlila organizátorka a vyučující psychologie na nymburské „zdrávce" Lenka Matějčíková. „Všichni mají pro letošní rok zadané stejné téma, které zní „Jak si navzájem porozumíme". Nejprve jej zpracují písemně a potom mají čtvrt hodiny na jeho ústní prezentaci 
s pomocí techniky. Dva nejlepší z každé školy se účastní dnešního krajského kola u nás 
v Nymburce. Vítěz krajského kola pak bude reprezentovat Střední Čechy na republikovém finále v dubnu ve Zlíně," vysvětlila Matějčíková.

Celkem tedy měla tříčlenná odborná porota, v níž mimo jiné zasedli zástupkyně Centra pro všechny nebo zástupce kolínské pobočky sdružení Focus k hodnocení práce a prezentace deseti studentů.

Jedna z kolínských účastnic však onemocněla, proto byla nahrazena soutěžící 
mezi Mělnickými, kteří tak měli v Nymburce tři zástupce. A losování si s nimi zahrálo takovým způsobem, že všichni tři Mělničtí šli na řadu hned jako první.

Jak různorodě lze uchopit téma porozumění, prezentovali hned první soutěžící. Tím úplně prvním byl dokonce mladý mělnický zvoník Martin Kořenář. Jeho práce se po překladu z latiny vcelku přiléhavě jmenovala Hlas zvonu, hlas lidu. Zřejmě každý posluchač po jeho čtvrthodince pozná, kdy zvoní umíráčka, kdy zvony vyzývají k účasti na mši nebo kdy jen oznamují správný čas. Zvukové záznamy Kořenářovo vystoupení zpestřily.

Porota jeho vystoupení ocenila druhým místem. První místo a účast v celostátním kole si k radosti domácích vybojoval student 3. ročníku nymburské zdravotnické školy Petr Záruba.

Jeho téma pomoci postiženým na vozíku zaujalo porotu nejvíce. Dobrovolník a průvodce po loňské výstavě Naše cesta, na které si mohli zdraví návštěvníci vyzkoušet, jaké to je být nevidomým, nepohyblivým či neslyšícím, si prosadil svoji životní prioritu i přes různé komplikace. „I přes některé názory v rodině se snažím handicapované podporovat. Dělám to částečně i pro sebe, protože to cítím jako začátek něčeho, co se může stát mojí cestou, na které budu dělat něco opravdu smysluplného," řekl při prezentaci Záruba, který i přes trochu viditelnou trému zůstal nepřekonán.

Mimochodem, na zmíněnou výstavu nakonec dorazilo do Prahy téměř 53 tisíc návštěvníků a širší veřejnost ji mohla zaregistrovat v reklamních spotech o létajících lidech a těch, co létat neumí. „Tak nás „obyčejné" lidi vnímají vozíčkáři. My jsme pro ně ti, kdo umějí létat. Přitom lidé, a zvláště děti s postižením, jsou stejní jako my, a často dokáží i více, než zcela zdraví jedinci," uzavřel Záruba.

Po několika vystoupeních bylo jasné, že psychologická olympiáda rozhodně není protimluv. „Smyslem soutěže je to, aby se žáci naučili mluvit o aktuálních tématech, a to i z hlediska své budoucí profese," doplnila Matějčíková. Krajské kolo na nymburské zdravotnické škole jasně dokázalo, že taková zkušenost může žáky velmi obohatit.

KONEČNÉ POŘADÍ

1. Petr Záruba  - SZŠ Nymburk

2. Martin Kořenář - SZŠ Mělník

3. Anna Oberhelová - SZŠ Nymburk