Současní recesisté z obou měst založili na facebooku skupiny Nymburský institut pro urážení Poděbrad, a opačně Poděbradský institut pro urážení Svinibrodu/ Nymburka. Přes oficiální společná setkání vedení měst si občas neodpustí nějaké to rivalské pošťouchnutí ani starostové. Na své první tiskové konferenci po zvolení poděbradským starostou před pár týdny připomněl Roman Schulz, že Poděbrady si letos připomínají 800 let od první písemné zmínky. „Čímž jsem si také uvědomil, že Poděbrady jsou zhruba o 50 let starší než Nymburk,“ poznamenal nový starosta spíše s nadsázkou a mírnou provokací.

Je to ale skutečně tak? Jsou Poděbrady o padesát let starší než Nymburk? Kdy byla ve skutečnosti založena obě města? A které je tedy starší? Zeptali jsme se historika Polabského muzea Pavla Fojtíka.

Historik Pavel Fojtík.Historik Pavel Fojtík.Zdroj: se souhlasem Pavla Fojtíka

Jaké výročí si Poděbrady letos přesně připomínají? 
Poděbrady letos slaví 800 let od první písemné zmínky o Poděbradech. Pozor, nikoliv o městě, ale o sídle. Vychází to z listiny z roku 1223. Současně s Poděbrady si díky této listině připomíná 800 let i dalších osm obcí v okolí, například Loučeň, Všechlapy nebo Jizbice. Ta listina je unikátní v tom, že nám odhaluje jednu z nejstarších situací šlechtických sídel v našem regionu. Na té listině je uveden i Hroznata z Poděbrad, a díky tomu víme, že Poděbrady v té době jako sídlo existovaly. První zmínka tedy skutečně znamená pouze to, že je to první listinná podoba, kde je název Poděbrady uvedený. Neříká to nic o tom, jak byly Poděbrady velké, jak rozsáhlý byl hrad, jestli tam bylo podhradí a už vůbec ne, jestli tam bylo město.

Tedy rok 1223 pro Poděbrady neznamená letopočet založení města, jestli to chápu správně. 
Přesně tak. A tady jsme u podstaty věci, pokud tedy budeme chtít srovnávat Nymburk a Poděbrady. První zmínka neznamená, že tam bylo v té době město. Znamená to, že tam bylo nějaké sídlo, od nějž se odvozoval zmíněný Hroznata. V té době byly hrady na našem území převážně dřevěné a nebyly nikterak mohutné. První kamenný hrad vyrostl v Poděbradech až za vlády Přemysla Otakara II. v letech 1262-68.

Poděbrady z ptačí perspektivy:

Zdroj: Youtube

Když se tedy zeptám přímo. Jsou starší Poděbrady nebo Nymburk? 
To je těžké jednoznačně říci. Pakliže Poděbradští mají svoji první zmínku z roku 1223, Nymburští mohou argumentovat tím, že mají na svém území už z 12. století doloženou osadu Usk, nynějším názvem Ústí. Ta vznikla na soutoku Mrliny a Labe. Nicméně Nymburští ji nepovažuji za předchůdce svého města. Pokud se tedy budeme bavit o středověku a zjišťovat, kdo je starší, pak bychom se měli bavit i o Libici nad Cidlinou. Její předpolí zasahovalo i na dnešní území Poděbrad. Zde stála totiž osada v místech dnešní ulice Na Vinici.

Pojďme se tedy bavit o historii skutečně měst. Nymburk deklaruje své založení na rok 1275. U Poděbrad jsem v dostupných zdrojích přesné datum založení města nedohledal. Jak to tedy je? 
Nymburk jako město bylo skutečně založeno roku 1275. Srovnávat s tímto datem první zmínku o Poděbradech z roku 1223 a z toho vyvozovat, že Poděbrady jsou o 50 let starší, je skutečně nesmysl. Nymburk byl onoho roku 1275 založen jako královské město se všemi atributy. Tedy s povinností vybudovat náměstí, kostel či rychtu. Během krátké doby vznikly městské brány a pevné hradby. U Poděbrad víme, že byly povýšeny na město roku 1472 krátce po skonání krále Jiřího z Poděbrad, za to mohou Poděbrady děkovat jeho synům. Vždyť v loňském roce Poděbrady velkolepě slavily 550 let povýšení na město.

Pohled shora na Nymburk:

Zdroj: Youtube

Můžeme tedy říci naostro, že město Nymburk bylo založeno v roce 1275, kdežto Poděbrady v roce 1472? A tím pádem je Nymburk o 197 let starší město? 
Na základě dochovaných listin je to možné říci. Fakticky je tak Nymburk téměř o 200 let starší město než Poděbrady. Nicméně můžeme vést debatu, že samotné povýšení na město už pouze stvrzovalo stav, že Poděbrady byly městem už předtím – tedy od 40. let 15. století, kdy Jiří z Poděbrad přeměnil podhradí na město, jehož novým centrem se stalo dnešní náměstí. Doposud se předhradí hradu rozléhalo na východ od hradu v místech dnešního kostela.

Tedy jako město je jednoznačně starší Nymburk. Mluvili jsme i o první písemné zmínce, kterou Poděbrady uvádějí před 800 lety. Existuje analogicky i nějaká i první písemná zmínka o Nymburce? 
Nymburk měl tu smůlu, že někdy před rokem 1327, když pán z Mydlovaru Jan z Biberštejna vtrhnul do města, tak vyplenil místní archiv a spálil všechny listiny. Tedy všechno, co bylo před rokem 1327, máme zachováno jen díky tomu, že to je vedeno v Deskách zemských a dalších listinách centrálních archivů. Zde právě ve formulářové sbírce dohledáme opis z onoho roku 1275, což je vlastně tím pádem nejstarší doklad o existenci královského města Nymburka.

Dobře. Můžeme tedy shrnout fakta takto: Určit, jestli starším sídlem jsou Poděbrady nebo Nymburk, jednoznačně nelze. Pokud je budeme srovnávat jako města, je jednoznačně starší Nymburk. Souhlasí to? 
Naprosto přesně.

Historik Pavel Fojtík.Historik Pavel Fojtík.Zdroj: se souhlasem Pavla FojtíkaPavel Fojtík se narodil 6. ledna 1975. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2001 pracoval jako historik a kurátor sbírek v Polabském muzeu, k čemuž se po působení ve vedení města Nymburk vrátil. Od roku 2010 do roku 2016 působil jako místostarosta, v letech 2016 – 2018 pak jako starosta Nymburka. Od roku 2018 je opozičním zastupitelem. Je také krajským zastupitelem za STAN. Pavel Fojtík vychovává s manželkou tři děti. Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování, historii a návštěvám turistických cílů a památek.