Okresní státní zástupce v Nymburce Štěpán Brunclík naznačil, že během bourání budov zbylých po sovětské armádě zřejmě bylo společně s ostatní sutí nadrceno i značné množství eternitové krytiny, která azbest obsahuje, a s drtí dále skladováno i využíváno k úpravám terénu. Azbest přitom měl být oddělen a likvidován jako nebezpečný odpad.

Likvidaci 335 objektů zajišťovala na základě dřívější smlouvy o pronájmu pozemků společnost Mladá RP. S tou mělo hejtmanství napjaté vztahy, protože smlouvu, na jejímž základě mělo být nájemné hrazeno nejen penězi, ale také zajištěním likvidace nepotřebných budov, kraj vypověděl. Došlo pak na komplikované dohadování kolem úhrad za provedené demolice, které takzvaně nebyly „odbydleny“ (tedy náklady kompenzovány pokračováním nájemního vztahu) – a hrozilo vleklé soudní jednání týkající se úhrad za provedené práce: v právnické řeči se hovoří o „bezdůvodném obohacení“.

Opozice ukazuje na nynější vedení kraje

Na pondělní události reagovala v pátek středočeská opozice z ANO. Robert Bezděk, který na zasedáních krajského zastupitelstva patří v opozičních lavicích k nejaktivnějším a nyní zastává post předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, v pátek jménem zastupitelského klubu ANO rozeslal tiskovou zprávu, která se k dění v někdejším vojenském prostoru u Milovic vyjadřuje. Přičemž se zdá ukazovat prstem na současné vedení kraje.

„Finální smlouva týkající se vypořádání bezdůvodného obohacení a podmínek odstranění stavební suti se společností Mladá RP byla podepsána hejtmankou Petrou Peckovou (STAN), a to v době, kdy se hnutí ANO na vedení Středočeského kraje již nepodílelo,“ připomíná páteční vyjádření středočeského ANO. „Podpisu této smlouvy předcházelo její schválení 25. 1. 2021 na jednání zastupitelstva kraje,“ dodává s tím, že „pro“ hlasovalo 39 zastupitelů z řad koaličních stran. Opozice z ANO nikoli.

„Návrh byl zastupitelstvu předložen bývalým náměstkem hejtmanky Věslavem Michalikem (STAN) a stávajícím radním pro majetek a investice Liborem Lesákem (ODS),“ uvádí ANO dále. S tím, že pověřenými radními kraje bylo dojednáno, že termín likvidace deponií pro dočasné uložení suti měl být 31. 7. 2021. „Ze strany pana radního Lesáka bylo uvedeno, že se domluvili se společností Mladá RP, že veškerá suť bude odstraněna do nulové úrovně terénu, aniž by jakákoli suť v daném prostoru byla ponechána pro modelaci terénu. Nerozdrcená suť měla po dohodě se společností Mladá RP být přetěžena,“ uvádí dále klub zastupitelů ANO, podle kterého zástupci STAN a ODS museli vědět, co se tehdy v lednu 2021 odehrávalo na někdejším armádním letišti Boží Dar: drcení materiálu z demolic, který byl následně poskytován okolním obcím na opravu cest.

„Nemůže být sporu o tom, že tehdejší zástupci koalice Středočeského kraje museli vědět o stavu demolic jednotlivých objektů a způsobu, jakým bude naloženo se sutí, která demolicemi vznikne,“ zdůrazňuje klub ANO. Byť upozorňuje na vystoupení náměstka hejtmanky Jiřího Snížka (Piráti) hovořícího o tom, že jeho spolustraníci měli na seznámení s návrhem, pro který nakonec také zvedli ruce, málo času.

Hejtmanka: skandální postup předchůdců

Proti takovému výkladu souvislostí se ještě v pátek ohradili zástupci nynějšího vedení kraje. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) má jasno: „Státní zástupce dá příkaz k prohlídce kanceláře bývalého radního hejtmanky Jermanové za ANO – a hnutí ANO se naprosto nehorázně a lživě snaží problém, který jsme po nich zdědili, hodit na nás,“ prohlásila. Označila za skandální, že problém nebyl vyřešen již za vlády její předchůdkyně: Jaroslavy Pokorné Jermanové, čímž odkazuje na období let 2016–2020.

Skandální podle ní bylo i to, že jednání tehdy vedl za kraj Bezděk, v té době jediný z radních s právnickým vzděláním. „Dohody o narovnání řešil radní pro zdravotnictví a bezpečnost, ačkoliv to bylo zcela mimo jeho gesci,“ nechápe s odstupem hejtmanka Pecková. Přičemž připomíná, že kraji hrozila platba až 190milionové částky.

„Policie šetří dobu před několika lety, kdy za odvoz nebezpečného odpadu dle smluv odpovídala Mladá RP. Od roku 2020 území Milovic nemohlo být kontaminováno. V [bývalém] vojenském prostoru se nacházely od tohoto roku už jen dvě velké deponie, které kraj monitoroval i pomocí dronů,“ uvedla hejtmanka, že za jejího působení se problém s azbestem objevit nemohl.

Viník prý vládl v minulém období

Nemlčí ani radní kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS), jenž vyjádření opozice, které označuje jako „nařčení“, odmítá. „V první řadě je třeba uvést, že demolice byly firmou Mladá RP prováděny do roku 2014. V roce 2012 jí byla veškerá suť prodána za 1 Kč. Likvidaci suti měla zajistit podle platné legislativy,“ uvedl Lesák. Za důležité považuje zdůraznit, že hnutí ANO působilo ve vedení kraje v letech 2016–2020. „Po dobu jejich působení nechali celou situaci vygradovat až do žaloby, kterou proti kraji vznesla firma Mladá RP. Nám se podařilo, po více než 10 letech sporů, situaci uklidnit a s firmou uzavřít finální dohodu,“ konstatoval Lesák.

Zdůrazňuje, že v té době již byla suť vyvezena na deponiích. „Přesto jsme zahájili kontrolu celého území a firmu jsme donutili dočistit zbytky území. Součástí dohody byl závazek firmy Mladá RP o dočištění pozemků a protřídění a zlikvidování deponií s uloženou sutí, přičemž původní návrh bývalého vedení ANO byl, že tato suť může zůstat na místě a kraj ji využije pro své případné potřeby. Tímto krokem jsme tedy naopak zabránili ještě větší majetkové újmě kraje,“ uvedl Lesák. Své působení v milovické záležitosti označil jako „nápravu neutěšeného a potenciálně nebezpečného stavu, který byl výsledkem práce bývalého vedení Středočeského kraje v čele s osobnostmi z hnutí ANO“.

Něco trestného? Kdepak, říká ANO

Současná opozice má však jasno: „Odmítáme veškeré konstrukce, které by mohly vést ke svalování viny za nynější situaci na představitele našeho hnutí. Je samozřejmé, že poskytujeme Policii ČR vyžádaná svědectví, či spolupráci obecně – nicméně spojování s jakoukoli trestnou či protizákonnou činností odmítáme,“ sděluje zastupitelský klub ANO. Jestliže podezření na kontaminaci azbestem, které prošetřuje policie, má reálný základ, budou na Milovicku nezbytná rozsáhlá (a zřejmě i nákladná) sanační opatření. Deníku se však v pátek nepodařilo zjistit, že by hejtmanství něco takového připravovalo.