„Byl jsem tam sám s panem hejtmanem, zaznělo, že nám zůstane 50 procent, kraji půjde oficiálně 40 procent
s fakturami. 10 procent měly být peníze bez fakturace. Pro koho, to nevím," řekl na tiskové konferenci spolumajitel firmy Mladá RP Oldřich Fiala.

„Všechny věci, které byly řečeny, se nezakládají na pravdě," prohlásil hejtman a někdejší nymburský starosta Miloš Petera. Hejtman prý s Fialou nikdy nejednal sám a setkali se jen na krajském úřadě za asistence dalších osob. Ze strany zástupců firmy podle něj zazněly i výhrůžky, že může být politicky poškozen před volbami.

To je výsledek ostrého sporu mezi vedením Středočeského kraje a firmou Mladá RP. Ta se měla postarat o problematické pozemky po sovětské armádě u Milovic. Společnost Mladá RP uzavřela v roce 2010 nájemní smlouvu a pronajala si od kraje rozsáhlé území za částku 25 miliónů korun na dobu 40 let.

Firma měla na vlastní náklady zdemolovat 356 objektů, které tam zůstaly po okupační sovětské armádě a jejím odchodu v roce 1991. Pak mohla dál pozemky pronajímat jiným zájemcům, na čemž by pravděpodobně značně vydělala.

Kraj se však loni rozhodl smlouvu vypovědět, protože firma podle jeho názoru nepostupuje v souladu se smlouvou. Tvrdí, že Mladá RP měla na demolice 5 let od podepsání smlouvy. Firma se ale hájí, že lhůta byla 5 let od získání povolení na demolice. To dostala v roce 2014.

Jinými slovy: podle vedení kraje měla být Mladá RP s bouráním budov hotová v roce 2015, podle firmy na to zbývá čas do roku 2019. Na tomto sporu se točí celá kauza a výpověď z nájemní smlouvy.

Aktuální vyjádření obou stran jsou protichůdná. Firma viní vedení kraje z korupce. Fiala obvinil hejtmana Miloše Peteru, jeho náměstka Karla Horčičku a zástupce ředitele krajského úřadu Aleše Růžičku z korupce. „Firma měla odevzdávat deset procent z příjmů bez fakturace," řekl Fiala a zdůraznil, že to je základ žaloby, kterou firma na zmíněné úředníky podává. Petera to označil za lež a nesmysl. Naopak středočeští radní rozhodli, že kraj podá na zástupce Mladé RP trestní oznámení pro pomluvu, křivé obvinění, vyhrožování a podvod.

Jednatel Mladé RP Lukáš Zach uvedl, že firmě byl loni předložen dodatek ke smlouvě, kterým si kraj nárokoval až 80 procent jejích budoucích příjmů z podnájemného a prodeje území. Na schůzce Fialy s Peterou loni 21. července údajně hejtman požadavek snížil z 80 na 40 procent s tím, že úspory pro firmu budou až 30 procent. Tím by ale podle Zacha a Fialy deset procent nebylo fakturováno a nesloužily by firmě ani kraji, zároveň prý nebylo upřesněno, co by s tímto podílem bylo.

Kraj to ale důrazně popírá. A jak už bylo řečeno, chce se bránit rovněž podáním žaloby.

Korupci Mladá RP spatřuje i v jednání spojeném s objednáním právních posudků, Petera je podle Zacha navíc ve střetu zájmů jako předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. Hejtman ale namítl, že je v představenstvu za obce a s krajem to podle něj nemá nic společného.

Firma také uvedla, že zástupci kraje vedli v době platnosti smlouvy jednání s dalšími subjekty o využití pozemků, mimo jiné o vzniku národní průmyslové zóny, což by předpokládalo čerpání dotací od ministerstva průmyslu. Trestní oznámení se tudíž kromě korupce týká i údajného neoprávněného zvýhodňování žadatelů při čerpání dotací, dále střetu zájmů a zneužití pravomoci úřední osoby. Kraj naopak viní firmu z toho, že získala neoprávněně téměř 200 milionů korun za práce, jež nebyly provedeny. Mladá RP to odmítá. Na stejnou částku vyčíslila své náklady a chce je po kraji vymáhat soudně.

Bývalý vojenský prostor 
v Milovicích je největším brownfieldem v ČR. Demolice domů, které tam zůstaly po odchodu sovětských vojsk v roce 1991, byly zahájeny na začátku roku 2014.

(s využitím ČTK)