Neprůjezdný je jen středový úsek Dlouhé ulice právě v okolí vodárenské věže. „Ve zbylých úsecích ulice, tedy části od Boleslavské třídy i části od Palackého, bude umožněn obousměrný provoz,“ řekl Zdeněk Jeřábek z nymburské radnice.

Jak dlouho uzavírka potrvá, ukáže až náročnost samotné opravy. Ten nejoptimističtější scénář hovoří o dvou dnech uzavírky, pesimistická varianta počítá s opravami do konce týdne. „Do konce týdne by měla být Dlouhá opět průjezdná,“ potvrdil Jeřábek.

Vodárenská ulice je rozkopána už několik týdnů. Je zde prováděna výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava sjezdů k nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů. Náklady na celou akci jsou více než 5 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce listopadu.