„Odstranění havárie bude přibližně trvat dva dny,“ uvedla zástupci Vodovodů a kanalizací. Pokud se jejich odhad naplní, ulice zůstane uzavřena ještě ve čtvrtek, v pátek by však už měla být průjezdná.

Havárie na zastaralém vodovodním potrubí jsou v poslední době na pořadu téměř každý týden. V minulém týdnu kvůli stejnému problému netekla voda ve čtvrti zvané Habeš. Podle dostupných informací se jedná o šestou havárii za poslední rok.

Ke stavu vodovodní sítě se na sociální síti vyjádřil i starosta Pavel Fojtík. „Nymburk má bohužel vodovodní a kanalizační řády hodně staré a logicky tedy častěji dochází k poruchám. Již před půl rokem jsem navrhoval, aby VaK přistoupil ke koncepčnímu řešení – postupné modernizaci řádů ve městě. Avšak nejprve by se vše mělo zmapovat formou generelu vodohospodářské infrastruktury. Vak v tom přislíbil učinit potřebné kroky,“ uvedl starosta.