Sbor hasičů v Hrubém Jeseníku má 90 členů, 7 z nich je ve skupině JPO5. Ti působí v katastru obce a můžou být povoláni do nepřístupného terénu i jinam jako dopravce vody pro cisterny. Je to ale jen výjimečně. „V loňském roce přibylo hodně mladých požárníků od 10 do 15 let. Při závodech jsou mezi staršími žáky. Nově od letoška budou závodit i děti. Ve sboru je 10 žen. Hasiči z Hrubého Jeseníku se zúčastňují závodů v Polabské lize, a to ve Vestci, Žitovlicích a Křinci,“ řekl vedoucí hasičské mládeže Vojtěch Svárovský.

Sbor funguje od 4. července 1880. Tento rok tedy oslaví v Hrubém Jeseníku 130 let od založení. První stříkačka byla zakoupena už v roce 1879. Vozový park místních hasičů pamatuje auto Horch, skříňovou Tatru 805 a nákladní automobil Robur. Někdy v roce 1984 neprošel Robur technickou kontrolou, od té doby nedisponuje sbor vozem.

„Když hoří, musí Jeseňáci pěšky, auty dorazí profesionálové z Nymburka a sbory z Vestce a Křince. Většinou dohlížíme, aby se požár nerozšiřoval, dohlídáváme požáry. Sbor má několik profesionálních pracovních stejnokrojů,“ vysvětlil Svárovský.

V obci došlo k několika menším požárům sazí v komíně, dokontrolovávali požár střechy dílny na dvoře rodinného domku. Ta chytla od oharku cigarety. Největší požár, u kterého zasahovali hasiči z Hrubého Jeseníka, byl v roce 2002, kdy hořela oskořínská truhlárna.

Pomáhali také při povodních ve Vestci v roce 2003. „Obec Hrubý Jeseník nabídla ubytování lidem v nouzi, členové sboru pytlovali a vytvářeli hráze. V době kulminace jsme tam pomáhali tři dny,“ ví Svárovský.

Již tradičně pořádají společný ples hasičů a myslivců v restauraci U Pytláka. V loňském roce přišlo bezmála 300 spokojených návštěvníků. „Lidi si o plese řeknou, je čím dál víc populárnější,“ těší vedoucího mládežníků.

Vlastní místnost požárníci nemají, na výroční schůze se scházejí v myslivecké klubovně, protože dost členů sboru je zároveň i myslivců. Sousední Oskořínek nemá svůj sbor, takže kdo chce, působí ve sboru v Jeseníku.

Sbor má ve svém technickém parku stříkačku PS12. Vloni dostala nový lak, hasiči na ní udělali dílčí úpravy. Obec každoročně sbor podporuje ze svého rozpočtu. „Finance bychom potřebovali na letošní oslavy a pro děti potřebujeme nakoupit kratší hadice na soutěže,“ počítá Svárovský mladší.

Oslavy proběhnou na fotbalovém hřišti jako velká odpolední akce. Chystají ocenit členy, kteří jsou ve sboru delší dobu a uspořádat soutěž v požárním sportu.

Do debaty o sboru se připojí i jeho dlouholetý člen a zároveň otec Vojtěcha Miloslav Svárovský: „Můj dědeček Josef Svárovský sbor zakládal. Největší požár se rozhořel v Oskořínku, kdy hořel cukrovar, který stál v areálu zámku. A v roce 1953 hořelo také v Oskořínku U Špinerů. To bývala fabrika, kde se vyráběl letecký benzin kerosin. Vařili ho tam v měděných kotlích. Chlap měl nějaký konflikt se Špinarem a aby to nevyletělo do vzduchu, vylil směs na zem. Ta tekla do strouhy a na koleje, hořelo to řečiště,“ zabrousí do minulosti Svárovský starší.

Ten navíc jako člen hasičského sboru podniku ZEAS Oskořínek, hasil s kolegy před lety na Silvestra bytovku ve Zvěřínku.

Zajímalo mě, zda existuje u hrubojesenických hasičů hasičská hrdost? „U nás ji cítíme, jsme hrdí. Musíte se spolehnout na druhého. Přece tam parťáka nenecháte,“ zamyslí se Svárovský starší.

Přátelské vztahy mají s profesionály v Nymburce a dobrovolníky z Vestce, Křince či Mečíře.
Mimo hasičinu pomáhají v obci čistit koupaliště a kanály.

Vše o dobrovolnících z Hrubého Jeseníku najdete na www.sdhhrubyjesenik1880.txt.cz.