Několikaleté spory obce s místními dobrovolnými hasiči zřejmě nabraly pozitivní směr. Obec dokonce hasičům přislíbila, že auto, které už několik let stojí ve zbrojnici ladem, by mohli dobrovolníci dostat darem. Svítá tedy naděje, že by se v Třebestovicích obnovila činnost zásahové jednotky?

Tu před třemi lety totiž vedení obce zrušilo kvůli údajné nefunkčnosti. Starostka tehdy dokonce přišla na nesrovnalosti v účetnictví místních dobrovolníků. Posledních několik let byli hasiči bezprizorní. Teď by prý jednotku rádi znovu obnovili, ale s tím starostka Irena Bělohlávková zatím nepočítá.

Na posledním zasedání zastupitelů prý padl návrh, že by auto, které patří obci, dostali dobrovolní hasiči darem. „Nechali jsme zpracovat soudní odhad, jakou má auto i stříkačka hodnotu. Po jeho zpracování ještě musí o celé věci rozhodnout zastupitelé,“ uvedla Bělohlávková s tím, že o obnovení zásahové jednotky zatím není ze strany obce zájem a to i přesto, že starostka dostala v dubnu na stůl petici, ve které více než polovina obyvatel podpořila hasiče svými podpisy. „Přestože petice neměla všechny náležitosti podle zákona, zastupitelstvo se jí zabývalo. Naše stanovisko je ale stále stejné,“ uvedla Bělohlávková. Třebestovice totiž podepsaly smlouvu o zajištění požární ochrany se Sadskou.

Dobrovolní hasiči, kterých je v Třebestovicích zaregistrováno celkem třicet sedm, se chystají za své peníze auto znovu zprovoznit a připravit ho na technickou kontrolu. „Je potřeba opravit pár věcí. Počítáme, že tak do čtrnácti dnů by se mohlo jet na STK,“ uvedl Petr Vopařil, který třebestovické dobrovolné hasiče vede. Dodal, že se nyní budou snažit najít sponzory, kteří by jim pomohli s nákupem nové výstroje. „Je škoda, že jsme se o sponzory nezajímali dřív, protože například Hořátev dostala nové boty i uniformy.“