V současné době existují tři hasičské směny, které se v nepřetržité službě střídají. Jedna směna čítá 13 hasičů. Jednoduchou matematikou tak přijdeme na to, že ve stavu je nyní 39 hasičů plus velitel. Jenže tato čísla brzy doznají změn.

Velitel stanice Roman Zima představuje některé úpravy a novinky po rekonstrukci sídla profesionálních hasičů v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Je avizováno, že početní stavy se budou vzhledem k většímu počtu úkolů, které nyní plníme, zvětšovat. Po celé zemi, to není výsadou Nymburka. Patrně od příštího roku by tak jedna naše směna měla mít 15 hasičů. Což je nárůst o dva lidi na každou směnu. Celkem tedy bychom měli mít o šest mužů více než nyní,“ vysvětluje Zima. Jenže aktuální tendence je opačná. Během letoška tři hasiči službu v Nymburce opustí. „Jeden odchází studovat do zahraničí, další dva pak budou pracovat na jiných stanicích blíže ke svým domovům. Najednou nám tak vlastně chybí devět lidí,“ počítá velitel.

Pomohou dobráci?

Proto se chtějí obrátit jednak na své kolegy z dobrovolných jednotek, zda by nebyli ochotni přejít k profesionálnímu sboru. Ale oslovit chtějí i muže, kteří s hasičinou dosud neměli nic společného. „Já jim říkám nepolíbení hasičinou, a také tu několik takových máme, kteří se postupem času zaběhli a skvěle zapadli,“ vysvětluje Zima.

Velitel stanice Roman Zima představuje některé úpravy a novinky po rekonstrukci sídla profesionálních hasičů v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zájemci o práci profesionálního hasiče musí mít střední školu s maturitou a absolvovat přijímací řízení včetně fyzického testu. „Doplnit stav je absolutní nutnost. Kromě klasických zásahů plníme v poslední době například i úkoly ohledně covidové pandemie nebo v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Potřebujeme mít plný stav a akceschopný tým,“ zdůrazňuje velitel zmodernizované nymburské stanice.