Rekonstrukce se bude týkat především zázemí pro herce, tedy šaten, dále sociálních zařízení, kotelny a schodiště. Změní se také systém systém vytápění a vzduchotechnika. „Kdo zná zázemí hereckých šaten, tak ví, že jde spíše o návrat do minulosti. Nevyhovující zázemí se tak brzy snad dočká rozsáhlé rekonstrukce,“ uvedl ředitel divadla Jaroslav Kříž.

K rekonstrukci by mohlo dojít v roce 2025

Ten také poděkoval nymburské radnici, že vyslyšela volání o pomoc a rekonstrukci zaplatí. Po zhotovení studie bude následovat snaha o získání stavebního povolení, uvolnění peněz z rozpočtu a soutěž na výběr dodavatele. „Pokud by vše šlo ideálně, nejdříve by k samotné rekonstrukci mohlo dojít v roce 2025. Stavební práce bychom chtěli směřovat na prázdniny, aby byl co nejméně omez provoz divadla v hlavní sezóně,“ doplnil ředitel divadla.

Hálkovo divadlo - O malé hastrmance:

| Video: Youtube

Pro herce má vzniknout ještě jeden nový prostor. „Cílem plánované úpravy je rozšíření prostoru hereckých šaten i souvisejícího sociálního zázemí. Nově vznikne prostor pro zkoušky, který nejen hercům ale i ostatním zaměstnancům podílejících se na představeních a chodu Hálkova divadla tolik chyběl. Věřím, že s lepšími podmínkami nejen pro herce se můžeme těšit na ještě zajímavější program,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

close Hálkovo divadlo v Nymburce projde rekonstrukcí. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Hálkovo divadlo je významnou funkcionalistickou stavbou vystavěnou v roce 1936. Radnice oslovila architektonickou kancelář Ronsk. V té působí architekt Filip Kosek, který je vnukem Jaroslava Koska, autora návrhu Hálkova divadla. Pokračovatel slavného rodu se podílí na architektonicko technické studii chystané rekonstrukce. Navázaní této spolupráce je významné jak pro město, tak pro rodinu Koskových. Architektuře se věnuje i Jaroslav Kosek ml., otec Filipa Kosky. Renomé má i zmíněná architektonická kancelář Ronsk. Ta je držitelem několika ocenění a podílela se například na rekonstrukci a přístavbě hřbitovní kaple Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory. Vytvořená architektonická, dispoziční a hmotová studie za necelých 200 tisíc korun bude sloužit jako podklad pro další fáze projekční činnosti. Tedy pro dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci.