V lednu zastupitelé schválili 8 milionů na přístavbu rizalitu (je to středová nebo boční část stavby vystupující po celé výšce z průčelí stavby) na gymnáziu. Přesto nyní město žádá kraj jako zřizovatele gymplu, o financování této stavby. Jak to všechno dopadne, se tedy teprve uvidí. Musíme si počkat.

Ředitel Jiří Kuhn doufá, že se začne stavět o školních prázdninách. Místostarosta Zdeněk Vocásek se obává, aby se zbytek peněz (celkové náklady jsou kolem 13 milionů) na dostavbu za rok v rozpočtu našly.

„Tyto závady vznikly v provozu. Kraj navyšoval počet studentů, ale ne počet sociálních zařízení. Takže ta záležitost jde historicky za krajem. Oslovili jsme proto kraj a nyní čekáme na odpověď. Nechceme, aby toto finanční břímě neslo město," uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Ten tvrdí, že pro rizalit na gymnáziu je, ale zároveň sype z rukávy další potřebné investiční akce do jiných škol 
v Nymburce. „Nechci, aby to dopadlo jako z Národním domem na Boleslavské, který zůstal rozestavěný. Pokud se letos začne se stavbou rizalitu, předpokládá se, že se v příštím roce dokončí. Jenže, co když se to nepovede," zůstává realistou Vocásek.

Podle ředitele Jiřího Kuhna se má celá věc následovně. „V poslední době se jednalo 
s památkářema o úpravách přístavby. Původní projekt například nepředpokládal s dalším vstupem do rizalitu ze dvora. Počítám s tím, že se začne stavět o prázdninách," řekl ředitel Kuhn.

Stavba je podle Kuhna naplánována na dva roky. První rok vyčerpá 8 milionů, v roce 2014 zbytek. „Jestli to tak skutečně dopadne, budu velmi rád," dodal Kuhn.

Město v rámci projektu rizalitu počítá s vybudováním výtahu, který umožní bezbariérový přístup do budovy. Cena výtahu včetně šachty se pohybuje kolem dvou milionů korun.

Podle Vocáska je město majitelem budovy, v níž na základě uzavřené nájemní smlouvy Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace provozuje všeobecné čtyřleté a osmileté studium.

„Krajská hygienická stanice na základě provedených kontrol zjistila, že kapacita hygienických zařízení neodpovídá platným normám a předpisům. Město na řešení problému postupně pracovalo. Součástí rekonstrukce auly a tělocvičny bylo i doplnění WC a sprch do této části budovy, nicméně problém WC pro dívky zůstával neřešen. Na záchodech nejsou hygienické kabiny, nejsou odděleny záchody učitelů od záchodů žáků, chybí odpovídající počet umyvadel, ve škole vůbec nejsou WC pro handicapované žáky," doplnil Vocásek.