Nymburské gymnázium nejednalo přesně podle pokynů. Pochybení je formální, přesto hrozilo, že budou muset vrátit milion. Kraj nakonec 75 procent částky odpustil.

O co se konkrétně jednalo? Nejprve je nutné zmínit, že nešlo o chybu z dotace, která je určena na přístavbu dámských záchodů, což je zcela zásadní problém gymnázia.

„Dotaci získalo gymnázium na jeden z našich projektů financovaných z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tomto projektu jsme pořádali od září 2010 až do června 2012 pro učitele ze ZŠ 
a SŠ z Nymburka a celého okresu jazykové kurzy. Součástí kurzů byl i čtrnáctidenní jazykový pobyt v Anglii. Kontrola rok po ukončení projektu zjistila pochybení při výběru dodavatele právě těch jazykových kurzů v Anglii," řekl na úvod ředitel gymnázia Jiří Kuhn.

Pochybení spočívalo v tom, že obeslali 4 namísto 5 potenciálních dodavatelů. „My jsme bohužel vycházeli z jiné, starší verze příručky, v níž byla stanovena povinnost obeslat méně uchazečů. Chyba to byla jednoznačná, ale bohužel ji zjistila až následná kontrola 
a ne standardní kontroly při vypořádání monitorovacích zpráv projektu," hájí se ředitel Kuhn.

Ovšem chybu v plnění dotace nezjistil ani externí audit, který byl pro gymnázium povinný po ukončení projektu. „Nešlo tedy o chybu ve využití dotace, ale víceméně o formální pochybení. I přesto má tato chyba pro školu poměrně vážné důsledky, protože hrozí vrácení části peněz, které škola na projekt dostala. O tom v současné době intenzivně jednáme se zřizovatelem. Ten má možnost škole odpustit až 75 procent z vyčíslené částky. Zbylých 25 procent bude škola muset případně vrátit z vlastních příjmů. Rozhodnutí závisí na Radě Středočeského kraje," uvedl před časem Jiří Kuhn.

Tomu se jistě ulevilo, jelikož Rada kraje opravdu škole 75 procent částky v týdnu odpustil. Nebude tak muset zaplatit milion, ale „pouhých" 275 tisíc korun. „Budeme se snažit dohodnout se o možnosti uhradit tuto částku ve dvou splátkách. Půlku v letošním roce a půlku v roce 2014," dodal ředitel Kuhn.