Řeč se bude točit kolem diskutovaných školských témat, kterými jsou nové písmo Comenia Script 
a hláskovací metoda čtení. Zkušená učitelka ze ZŠ T.G. Masaryka v Poděbradech Lenka Grösslová, držitelka prestižního ocenění Zlatý Ámos, je k tomu tou nejpovolanější osobou.

Popište čtenářům, jak to písmo vypadá.
Písmo Comenia Script je ve školách novinkou, to je hlavní důvod, proč vyvolává diskuse ať už odborné nebo laické. Mám bohatou zkušenost, že se do těchto debat většinou zapojují lidé, kteří toto písmo příliš nestudovali a nemají 
s ním prakticky žádnou zkušenost. Na písmu není v podstatě nic zvláštního, využívá jen přirozených grafických tendencí dospělých i dětí, je jednoduché a vychází například z toho, že se děti naučí psát velké tiskací písmo již před vstupem do školy. Velmi zjednodušeně a laicky řečeno je to nevázané písmo, které se podobá velké a malé tiskací abecedě. Právě nenapojovaná nebo částečně napojovaná písma jsou nejčitelnější a to je právě jeho podstatou – čitelnost. Spojování písmen totiž zhoršuje čitelnost písma.

Jakou jinou důležitou funkci písmo má? Copak prvňák přečte vázané písmo své mámy nebo táty?
Sledujte písmo dospělých. Většina z nich používá na začátku vět velká tiskací písmena. Kdo z nich si vzpomene, jak vypadá velké psací G, F, Y 
a mnohá další. Ve třídě, kterou jsem učila minulých pět let, psala přibližně čtvrtina dětí jakousi variantou písma Comenia Script. V září 2013 mi 19 z 25 rodičů napsalo požadované zpětné vazby opět tímto typem písma. Samozřejmě nevěděli, že kromě obsahu sleduji i typ písemného projevu (smích).

Vaše dcera je v zahraničí. Jak tam píše, aby to bylo akceptovatelné?
Moje dcera je v současné době na studijním pobytu v Irsku, 
a aby její písmo ve škole učitelé přečetli, nemůže psát vázaným, laicky řečeno psacím písmem. Musí používat právě toto nové písmo. Takto se píše například ve Velké Británii, USA, Finsku, Dánsku a dalších zemích. Anglosaské země zjednodušily své písmo již před sto lety.

S jakými problémy se žáci potýkají, co jim nejde? Nebo je to pro ně vlastně v tomto rychlém 
a počítačovém věku snadnější?
Co se týká psaní, moji žáci žádný problém nemají. Děti se na rozdíl od dospělých nezabývají zbytečnými diskusemi o tom, zda jim v dospělosti nebude chybět krasopis. Já jsem přesvědčená, že jim chybět nebude, vždyť kdo z vašich kolegů nebo rodinných příslušníků píše krasopisem. Moji žáci se neučí 4 sady písma – velké 
a malé tiskací, velké a malé psací, ale používají jen dvě sady písmen. Ušetříme tím spoustu času, který věnuji čtenářským dovednostem. Největším problémem rychlého šíření výuky písma je především cena pomůcek. Sada dvou velkých písanek formátu A4 přijde na více jak sto korun. Ale kdybyste viděli písanky například pro 2. ročník, jak jsou promyšlené a krásné, není to tupé opisování a přepisování.

Jakou metodu výuky jste si našla vy? Šlo to snadno?
Svou práci stavím na důvěře 
a spolupráci učitele, rodiče 
a žáka. Ono to zní jednoduše, ale mnohdy to jednoduché není. Musíte si vybudovat důvěru a za tím je spousta práce, korektního jednání, času, mnohdy i nadstandardních aktivit. Když si ji vybudujete, vaše práce se velmi usnadní, protože 
s rodiči máte společný cíl, jste partneři a ne soupeři. Naše škola je zařazená do projektu Rodiče vítáni, proto by neměl být problém, když se po dohodě zájemci z řad rodičů nebo 
i učitelů, ať již jsou zastánci či odpůrci této metody, přijdou na výuku podívat. Podle mě je písmo Comenia Script skvělé, moderní a jde s dobou.

Novou metodou je i hláskovací metoda čtení.
Genetická, tedy hláskovací metoda čtení není novinkou. Už v roce 1913 vyšel Slabikář Poupata od Kožíška, který byl založen na genetické metodě. Takto se vyučovalo až do roku 1951, kdy bylo vytvořeno jednotné školství, které upřednostnilo analyticko - syntetickou metodu. Výuka čtení pomocí genetické metody spočívá v hláskování a následném čtení celých slov: N-O-S = NOS atd. Využívá se zde přirozené znalosti písmen z předškolního období. Tato metoda eliminuje vynechávání jednotlivých písmen ve slovech. Hlavním smyslem je čtení s porozuměním. Již po 3 měsících čtou děti smysluplné věty 
a pracují s textem. Je to metoda přirozená.