Od 1. června do 1. července mohou organizátoři a aktivní lidé žádat město o grant na svou akci. V prvním kole žádalo přes 60 žadatelů, kolem dvaceti jich bylo ale vyřazeno, protože nesplnili podmínky soutěže.

Žádost musí být podána výhradně prostřednictvím internetu. Interaktivní formulář žádosti je přístupný na stránkách www.meu-nbk.cz/www/grant/.

„Pro druhé kolo jsme upravili pravidla pro poskytování grantů. Nově je v pravidlech přesněji specifikováno, že se granty týkají různých kulturních, sportovních, společenských a sociálních aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží včetně táborů, výměnných pobytů a soustředění,“ upřesnil starosta Miloš Petera.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska muselo nutně po prvním kole dojít k úpravě pravidel, aby více odpovídaly realitě. „O tom, kdo dostane grant a v jaké výši. Proto nejdříve jedná Komise pro granty, která Radě města doporučí projekty ke schválení i výši příspěvku. Granty převyšující částku 50 tisíc korun musí ještě schválit zastupitelstvo ,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Po prvním kole se prý nedostalo na pár kvalitních akcí, kterým by grantová komise vyhověla, ale žádost nemohla být přijata pro špatné vyplnění.

Strop výše grantu na jednu akci je 150 tisíc korun. Již bylo rozděleno přes 1,035 milionu, v druhém kole se počítá s podobnou částkou.

Nejvíce, a to 100 tisíc korun, dostal pivovar, který peníze použije na akci Postřižinským expresem z Nymburka do Nymburka. Po padesáti dostala Noc kostelů v kapli sv. Jana Nepomuckého, závody dračích lodí či motocyklové závody.

Ve výčtu přiznaných dotací je také vytištění knihy Karly Motykové – Dlouhý život s archeologií, kterou zpracoval historik a současný místostarosta Pavel Fojtík. „Nevidím v tom střet zájmů, žádost podala paní Motyková, která dlouhá léta působila ve Vlastivědném muzeu a dala ráz památkové zóně. Její osobnost není zmapovaná. Tento grant je opodstatněný,“ myslí si místostarosta Vocásek.

Někdo ze žadatelů může být smutný, že nedostal více. Básník Jiří Teper žádal o 40 tisíc a dostal deset. „Za to básnickou sbírku nevydám, musím shánět ještě jinde u sponzorů. Rád bych ji letos vydal,“ uvedl Teper.

Překvapit může poskytnutá částka dvakrát 30 tisíc na festivaly v kulturním domě, který je v současné době na prodej. Majitel Alexey Kremenčuk navíc provozuje v kulturáku restauraci a ta mu vydělává na všech akcích.

Zastupitelé schválili ještě tři akce, které ovšem grantovou žádostí neprošly. „Jedná se například o naučnou stezku Mydlovarský luh,“ dodal Vocásek.