Pro usnadnění nabízíme možnosti:

a) Černíky

b) Vrbová Lhota

c) Kostelní Lhota

d) Hořátev

e) Přední Lhota

Zkuste si tipnout! Rozluštění dnešního kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou za týden. Pokud jste minulý týden hádali, že na snímcích byla Písková Lhota, pak máte dobrý postřeh.