V galerii je možné porovnat, jak vypadal výhled na Palackého třídu ještě minulý týden a jak vypadá pohled ze stejného místa nyní.

V této podobě však nezůstane dlouho. Na podzim bude na místě vysazeno 38 akátů kultivaru Bessoniana, které rostou také na náměstí a Na Rejdišti. „Podzimní termín sázení stromů je zvolen především s ohledem na jejich lepší ujmutí, dlouhodobou perspektivu a snížení nákladů nejen na jejich pořízení, ale i následnou péči,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Živičné povrchy chodníků budou odstraněny a nahradí je žulová mozaika skládaná do řádků. Nový mobiliář koresponduje s památkovou péčí odsouhlaseným litinovým mobiliářem, který je použitý v historickém centru města. Litinové mříže s logem města designově navazují na ty, které jsou na náměstí Přemyslovců.

Stavební úpravy navíc povedou ke zklidnění dopravy. Stávající tři přechody v ulici nahradí takzvaná místa pro přecházení. Tak bude možné ulici přecházet v libovolném místě, aby chodec neporušoval předpisy při přecházení ulice mimo stávající přechody a 50 metrů od nich. „Na začátku a na konci ulice je navrženo místo pro přecházení s vysazenými nástupními plochami, které zkracují místo pro přecházení na 5,5 metru z původních přibližně 9 metrů. Obruby vytažené proti směru jízdy nahradí stávající šrafované stíny pro zamezení parkování před místem pro přecházení,“ popsal místostarosta města Bořek Černý.

Místa pro přecházení jsou pojednána v dlažbě tak, že pruhy budou opticky vytvářet dojem zvýšeného retardéru. Další dvě místa, která umožňují přecházení přes snížené obruby, budou u stávajících přechodů u ulice Vodárenská a nově u uličky ke kostelu. Tímto krokem se podle autorů úprav zlepší propustnost ulice a úbytek parkovacích míst bude při navrhované úpravě minimální.

Vzhledem k požadavku na obousměrný průjezd cyklistů Palackého třídou byl navrhnut protisměrný provoz cyklistů. Tato úprava bude provedena i v navazujícím úseku Palackého třídy od ulice Na Rejdišti po ulici Jízdecká.