Dvojice strážníků Adriana Poupová a Josef Kozák v úterý ráno řešila špatné parkování staršího červeného vozu Škoda na náměstí před spořitelnou. „Máme možnost v případě potřeby lustrovat auto i jeho majitele,“ říká Kozák.

Když přijde řidič na místo přestupku ještě v době, kdy strážníci pochybení řeší a začne smlouvat a žádat o shovívavost, mohou si strážníci zjistit, zda už nějaký záznam z minulosti má. „Hned si najdeme, že třeba před třemi měsíci už pokutu za špatné parkování dostal. A stává se mu to opakovaně. V takovém případě pak být shovívaví nemůžeme,“ vysvětluje strážník.

Nově vzniklo nové prozatímní parkoviště na místě zdemolované kotelny a kuchyně.
Pracovat s novým rentgenem v nemocnici by chtěl i ministr. Obnova pokračuje

To už Andrea Poupová spouští aplikaci, která si pomocí navigace sama určí svoji polohu. Špatně zaparkované auto žena v uniformě vyfotí, fotky uloží do systému. Pak si z nabídky přestupků vybere špatné parkování. „Jedná se o parkování na zákazu stání. Naklikám, jako způsob řešení zvolím parkovačku za okno a uložím. Teď mi kolega pustí tiskárnu a vytiskneme to. Zkontroluji, jestli jsou všechny údaje správně a dám za stěrač,“ popisuje jednotlivé kroky Poupová.

Řešit pokutu mohou řidiči okamžitě

Její kolega upozorňuje na dvě zajímavé okolnosti. „Stávalo se, že řidič přišel k autu, kde našel informaci o udělení pokuty a hned běžel na naší služebnu, kde to chtěl řešit. Ale nemohl, protože jsme ještě byli na výjezdu a jeho přestupek nebyl zaevidován. To se nyní stát nemůže. Údaje, které my nyní do systému zapisujeme, se předávají on-line kolegovi na služebně. Ten tak může v případě potřeby řešit situaci prakticky okamžitě,“ vysvětluje zkušený strážník.

Druhá věc se týká přímo parkování na náměstí. Málo řidičů totiž ví, že pokud využije jednu ze dvou hlavních parkovacích ploch na náměstí, může půl hodiny parkovat zdarma. „To ovšem musí doložit například tak, že má viditelně uložený ciferník s parkovacími hodinami za oknem,“ říká Kozák.

„Nebo stačí prostě čas napsat na kousek papírku a viditelně jej vystavit, i to nám stačí,“ doplňuje jej kolegyně Poupová.

Zubař v Nymburce chybí i nadále.
V Nymburce má začít ordinovat nová dětská lékařka, zubaři se zatím nehrnou

To se týká parkování na parkovištích. Na vyznačených místech podél středu náměstí platí parkování zadarmo na čtvrt hodiny.

Nový systém je přísnější v tom, že například za stání na místě vyhrazeném pro invalidy už neumožňuje vyřešit situaci domluvou. V takovém případě musí být udělena pokuta minimálně 200 korun.

Měřit všem stejně

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska nový systém narovnává situaci v tom smyslu, že by se mělo měřit všem stejně. „Existovaly situace, kdy se někomu pokuty neudělovaly. Byly osoby, které pokuty z různých důvodů neplatily. Touto evidencí by se takovým případům mělo zabránit a systém by měl platit pro všechny stejně,“ řekl Vocásek.

Aplikace MP Manažer umožňuje okamžité propojení s Centrálním registrem vozidel, Evidencí osob. Strážníci mohou podle historie přestupků, kterou uvidí, zvolit výši pokuty. Vyšší bude pochopitelně u těch, kteří se dopouštějí prohřešků opakovaně.

Aplikaci propojí s parkovacími automaty

Od nového roku, kdy byl spuštěn provoz cloudové verze MP Manažera, evidují strážníci 572 událostí včetně přestupků, oznámení, kontrol, ztrát a nálezů. Podle starosty Tomáše Macha dojde na ještě modernější řešení. „Výhledově počítáme s propojením aplikace s parkovacími automaty, což umožní rychlejší kontrolu více parkovacích ploch ve městě,“ řekl starosta.

Jak vypadal loňský rok pro MP Nymburk?
Za rok 2022 nymburští strážníci vybrali na pokutách 154 tisíc korun, což je o 60 procent více, než v roce 2021. Městská policie Nymburk za loňský rok eviduje celkem 9148 přestupků postoupených správním orgánům a 14 podezření ze spáchání trestného činu.