Nejhorší válku 
v dějinách lidstva, která přinesla miliony mrtvých a poznamenala životy tisícům rodin, si připomněli Nymburáci v sobotu 2. května. Celodenní program zavedl účastníky na náměstí Přemyslovců a do Hálkova divadla.

Většina žijících lidí už ve svém životě pamatuje mír, který je pro ně samozřejmostí. Ovšem pro jejich předky znamenala válka neskutečně bolestivé zážitky, které zanechaly jizvy na srdci až do jejich smrti. Podle politiků i historiků je potřeba všem generacím tyto hrůzy připomínat, aby se v dějinách nestávaly stejné chyby, které k tak krvavému konfliktu vedly právě před druhou světovou válkou.
Nymburk si připomněl konec války konkrétním dnem, který se odehrál 2. května 1945. Tehdy došlo k povstání proti německým okupantům.

S dobovou ukázkou přijeli členové klubu vojenské historie Sever 2013 z Jablonce nad Nisou. „Bylo velice těžké domluvit příznivce vojenské historie, protože už nyní probíhají mohutné oslavy v Plzni, kde 
v rámci 70. výročí konce druhé světové války pozvali téměř všechny kluby. Jsme velmi rádi, že se nakonec podařilo domluvit klub vojenské historie Sever Jablonec nad Nisou 2013 v čele s Jaroslavem Balatkou, který nám se svými muži zatraktivnil dnešní den," uvedl na začátku hlavního programu místostarosta Nymburka 
a historik Pavel Fojtík s tím, že z tohoto klubu do Nymburka dorazilo pětatřicet vojáků Wermachtu, estonské divize SS.

Než došlo k praktické ukázce událostí kolem nymburského povstání, pozval Pavel Fojtík k mikrofonu i odborníka na vojenskou historii Michala Plavce, aby společně vysvětlili, co se v té době, v květnu 1945, dělo na Nymbursku.

Podle dostupných informací, které mají historici z velké části z pamětí tehdejšího předsedy Národního výboru Viktora Boháče, byla v té době 
v regionu relativně klidná atmosféra. „Ale neznamená to, že by Nymbursko bylo nevýznamné. V Milovicích se již tehdy nacházelo rozsáhlé výcvikové cvičiště německé armády a ještě do posledních květnových dnů se tam formovaly obávané oddíly stíhačů. Co víme, tak poslední oddíly začaly fungovat až 7. května 1945. A to také pak mělo za následek to, že ne v celém okrese byla 
v tom květnu 1945 situace klidná," připomněl Plavec.

Povstání začalo v železničních dílnách

Michal Plavec, autor knihy Poslední rok války, která byla vydána přesně před deseti lety, také připomněl, že už koncem dubna 1945 se sešli na tajné schůzce nymburští a boleslavští odbojáři a dohodli tam, že během květnových dnů dají pokyn k povstání, ale prozatím se zdráhali, protože čekali na vývoj situace. 
„V Nymburce povstání začalo stávkou v železničních dílnách. Bylo to velmi spontánní a překvapující pro představitele jak nekomunistického, tak komunistického odboje," řekl k prvním momentům povstání Michal Plavec, který také následně velmi podrobně popsal aktivity amerických „hloubkařů". V souvislosti 
s nimi také zmínil jejich tragický útok 28. prosince 1944 na lokomotivu u Libice nad Cidlinou, kde při náletu zahynulo 26 lidí a kolem osmdesáti jich bylo zraněno. Ale také mluvil o německých letounech, které Američané sestřelili v dubnu 1945 nad Nymburskem.

Pavel Fojtík připomněl, že 
v té době bylo ještě velké nebezpečí vojenského zákroku německé armády, která sídlila v té době ve Velichovkách. „Přesto tady v okrese operovalo několik partyzánských oddílů, které úspěšně zvládaly některé sabotážní akce."

Nymburské povstání bylo podle historiků hrdinským činem, protože v té době se 
v Nymburce ještě pohybovalo mnoho Němců. Povstalci se nebáli a s aktivním činem vystoupili. Nymburk byl hlavním železničním tahem, kde proudily informace všemi směry. „Právě informace, že Hitler spáchal sebevraždu 
a Berlín kapituloval, se šířila po drážních městech – Nymburk, Poděbrady až do Jihlavy. Bylo velkým momentem, kdy se podařilo shromáždit tolik lidí, kteří došli na toto náměstí a začali odstraňovat německé nápisy," osvětlil Pavel Fojtík a doplnil, že tehdy německé velitelství sídlilo v hotelu Grand a samozřejmě hned reagovalo. Po několika hodinových vyjednáváních se podařilo dohodnout, že Němci se rozhodli nezasáhnout vůči povstalcům.

Sobotní večer patřil v divadle opět vzpomínkám. Tentokrát se posluchači dočkali velmi zajímavého povídání od toho nejpovolanějšího, historika, profesora Roberta Kvačka, který se snaží pátrat po válečných dopisovatelích a mimo jiné vzpomněl na jednu úsměvnou historku. „Když se dopisovateli Vasiliji Grossmanovi podařilo dostat se do kanceláře Hitlera, sebral tam všechny razítka 
a pro sebe si řekl: Tak ztratila se razítka a je konec války," řekl úsměvnou historku profesor Kvaček, který je zastáncem toho, že všechny války byly způsobené chybami politiků a ti dnešní by se z nich měli učit a ne je znovu opakovat.