Studie parkovacího domu začala vznikat už před dvěma lety, kdy město oslovilo architekta Petra Preiningera. Rada tehdy schválila návrh optimální varianty a rozhodla se odložit zpracování projektové dokumentace až na dobu po dokončení lávky. Nyní ve spolupráci se zmíněným autorem studie vzniknou podklady pro projektovou dokumentaci.

Projekt počítá s přesunutím a modernizací veřejných toalet. Po celkové revitalizaci prostoru pak pod Eliškou zaparkuje 197 vozidel. Stávající parkoviště má kapacitu 95 míst.

S dostatkem zeleně

Město podle slov starosty Tomáše Macha stanovilo podmínky, které musí nový objekt splňovat. „Naší podmínkou bylo, aby projekt zahrnoval dostatečné množství zeleně, dbal na hospodaření s dešťovou vodou, umožnil lepší využití prostor pod bytovým domem Eliška a zlepšil celkovou dopravní obslužnost lokality. Neméně důležitý aspektem, který s architektem Preiningerem intenzivně řešíme, je i umístění stavby, které by nemělo narušovat stávající panorama,“ řekl starosta.

Studie pracuje také s možností vytvoření malého kruhového objezdu namísto křižovatky v Kolínské ulici mezi mostem a náměstím, který by zjednodušil příjezd na parkoviště. Zároveň otevírá další možnosti využití podzemních prostor pod bytovým domem Eliška, kde se nachází sklady a garáže.