Sídliště Jankovice se nachází se v severozápadní části katastrálního města Nymburk, patří mezi nejstarší sídliště ve městě. Bydlí zde přes 3 tisíce Nymburáků. Celková revitalizace je rozdělena do pěti etap, přičemž první byla zahájena už v roce 2016.

Stavba mostku přes potok Liduška na příjezdové silnici k nymburskému sídlišti postupuje podle plánu a měla by být dokončena v říjnu.
PODÍVEJTE SE: Mostek přes Lidušku na nymburském sídlišti dostává obrysy

Předmětem rekonstrukce je úprava stávajících zpevněných ploch silnice, chodníků a doplnění chybějících parkovacích míst. Součástí zakázky je výše zmíněné výměna starého osvětlení a výsadba nové zeleně.

Právě návrhu zeleně byla u tohoto projektu věnována velká péče. Káceny jsou pouze nezbytně nutné kusy stromů, oproti tomu mnohonásobně větší počet zeleně bude vysazen. Cílem revitalizace je zvelebit sídliště Jankovice, aby pro místní obyvatele bylo atraktivním, moderním a příjemným místem pro život.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.