Odsouzení, z nichž stěžejní díl práce odvedla dvojice odpykávající si tresty v oddělení vysokého stupně zabezpečení výchovného režimu věznice s ostrahou, ve svém volném čase postavili ze špejlí model věznice v přesném měřítku. Během 1,7 tisíce (!) hodin práce, což by odpovídalo 71 dnům beze spánku i bez odpočinku, bylo spotřebováno 370 metrů špejlí – ale i spousta dalšího materiálu. A padlo na něj také 180 LED diod – ano; modelu nechybí ani osvětlení. Už počáteční nápad totiž počítal s tím, že by model mohl být převáděn i v nočním režimu. Je ve vitrině i s ovládacím panelem, takže k vystavování je připraven.

S nápadem vytvořit zmenšený model areálu na své nynější adrese přišli podle sdělení vězeňské služby sami odsouzení – a u vedení věznice se setkal s podporou. Nikoli s nedůvěrou a podezíráním, že by si snad prací na modelu chtěli zmapovat možné útěkové cesty.

Nejprve došlo na plánování a rozvržení modelu na jednotlivé části; vlastní práce se špejlemi začaly letos v lednu. Hotovo bylo v červnu.