Po jarním vykácení všech dosavadních stromů slibovalo vedení města jejich náhradu právě v podzimních měsících. Chodníky nově lemují akáty kultivaru Bessoniana, kterých se má v ulici vysadit celkem osmatřicet. „To je o deset více, než bylo původních dřevin,“ uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Zatím jsou však pouze na jedné straně, na druhé, nyní ještě opravované, by se měly objevit během několika dnů. Podle plánu by do 15. listopadu měly být dokončeny všechny stavební práce.

Cílem projektu bylo zklidnění dopravy a zlepšení vzhledu jedné z hlavních ulic města. Současně byla zajištěna koordinace stavebních prací se zhotovením nových přípojek k domům. V rámci opravy chodníků byly odstraněny živičné povrchy, které nahradila žulová mozaika skládaná do řádků. Zvolený mobiliář koresponduje s litinovým, použitým v historickém centru města. Mříže s logem Nymburka designově navazují na ty, které jsou použity na Náměstí Přemyslovců.

Má dojít také k dopravním úpravám. Namísto přechodů pro chodce vzniknou takzvaná místa pro přecházení. Ta budou v dlažbě vyznačena speciálními pruhy, které opticky navozují dojem zvýšeného retardéru. Vzhledem k požadavku na obousměrný průjezd cyklistů Palackého třídou byl navržen jejich protisměrný provoz. Tato úprava bude provedena i v navazujícím úseku Palackého třídy od ulice Na Rejdišti po Jízdeckou ulici.